Filtry i wyszukiwanie na listach obiektów

Filtry i wyszukiwanie na listach obiektów

 

Na listach obiektów (np. artykułów, dokumentów handlowych) widoczne jest w górnej części okna pole filtra tekstowego umożliwiające wyszukiwanie konkretnego obiektu.

Pole filtra tekstowego na liście artykułów

Wyszukiwanie:

 • ignoruje wielkość liter
 • prezentuje wyniki zawierające wpisaną frazę

W górnej części widoku list dokumentów dostępne są opcje pozwalające na ograniczenie wyników oraz ich sortowanie. Ikona  pozwala na uruchomienie okna Filtry, który w zależności od listy pozwala między innymi na:

 • Określenie sposobu sortowania – na przykład po dacie wystawienia:
 • Od najnowszych
 • Od najstarszych
 • Wybranie statusów, które mają ograniczyć wyszukiwanie, dostępne opcje:
 • Anulowany
 • Zatwierdzony
 • Niezatwierdzony
 • Zatwierdzony ilościowo
 • W realizacji
 • Zrealizowany
 • Zamknięty
 • Określenie przedziału dat przewidywanego terminu dostawy lub wystawienia dokumentu
 • Określenie magazynu docelowego
 • Sortowanie po typie dokumentu – dostępne opcje na przykład na liście przyjęć:
 • Wszystko
 • MM-
 • ZZ
 • PZ

Można wyczyścić zdefiniowane filtry przyciskiem [Wyczyść filtry], który znajduje się w prawym górnym rogu na widoku filtry. W celu wyfiltrowania wyników wyszukiwania należy wybrać przycisk [Pokaż wyniki].

Przykładowe filtry

Czy ten artykuł był pomocny?