Nowości i zmiany w wersji 2022.5

Proces przyjęcia zamówienia zakupu

Na stanowisku mPOS wprowadzono obsługę dokumentów zamówień zakupu oraz przyjęć zewnętrznych. Zamówienie zakupu to dokument handlowy zawierający zamówione towary lub usługi u wybranych dostawców/sprzedawców. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie towaru na magazyn od dostawcy przy określonych warunkach zakupu jest dokument przyjęcia zewnętrznego. Powoduje on zwiększenie ilości zasobów na magazynie.

W związku z wprowadzeniem obsługi procesu przyjęcia zamówienia zakupu, na stanowisku mPOS możliwe jest:

 • podejrzenie na liście przyjęć magazynowych dokumentu zamówienia zakupu (ZZ), wygenerowanego w systemie ERP
Lista dokumentów przyjęcia magazynowego
 • filtrowanie listy przyjęć magazynowych według:
  • przewidywanego terminu dostawy: Od najnowszych/najstarszych
  • daty wystawienia: Od najnowszych/najstarszych
  • statusu – dostępne opcje:
   • Niezatwierdzony
   • W realizacji
   • Anulowany
   • Zamknięty
   • Zrealizowany
   • Zatwierdzony
  • przewidywanego terminu dostawy (jako przedział dat)
  • daty wystawienia (jako przedział dat)
  • typu dokumentu – dostępne opcje:
   • Wszystko
   • MM-
   • ZZ
   • PZ
  • magazynu docelowego
  • dostawcy
 • podgląd szczegółów dokumentu zamówienia zakupu w tym:
 • ogólnych informacji dotyczących: statusu dokumentu, daty realizacji, magazynów, numeru obcego dokumentu, kontrahenta i powiązanych dokumentów przyjęć
 • przyjęcie dokumentu zamówienia zakupu
 • zaparkowanie dokumentu przyjęcia zamówienia zakupu
 • przyjęcie wszystkich artykułów z zamówienia zakupu przy pomocy opcji Przyjmij wszystko z górnego menu
 • wyświetlenie szczegółów pozycji
 • wygenerowanie kilku dokumentów przyjęć do jednego zamówienia

W systemie Comarch ERP Enterprise wprowadzone zostały dedykowane ustawienia umożliwiające obsługę tej funkcjonalności. W aplikacji Konfiguracja -> funkcja Sprzedaż wielokanałowa -> funkcja Comarch POS dodane zostały:

 • pole Przyjęcie: Wyślij zamówienie zakupu ze statusem:
  • Status: „Zamówione”
  • Status: „Zwolnione” bez zamówienia

Pole określa konfigurację, z jaką zamówienie zakupu ma zostać wysłane do stanowiska Comarch mPOS.

 • parametr „Przyjmij wszystko”: Przyjęcie towarów z zamówienia

Aktywacja parametru umożliwia, wyświetlenie na stanowisku mPOS przycisku [Przyjmij wszystko], który umożliwia przyjęcie wszystkich pozycji zamówienia zakupu.

W przypadku tworzenia zamówienia zakupu w systemie Comarch ERP Enterprise należy pamiętać o wykonaniu eksportu, przy pomocy aplikacji w tle: Aktualizacja dokumentów magazynowych POS, aby dokument trafił na stanowisko POS.

W systemie Comarch ERP Altum wprowadzone zostały dedykowane parametry konfiguracyjne, które są synchronizowane do systemu Comarch mPOS. Na formularzu punktu sprzedaży -> zakładka Ogólne, dodana została nowa sekcja Dokumenty, z parametrami:

 • Wyświetlanie ceny zakupu na PZ
 • Wyświetlanie przycisku Przyjmij wszystko na PZ

Parametry są domyślnie odznaczone, z możliwością edycji w dowolnym momencie pracy z systemem.

Aby dokument zamówienie zakupu wystawiony w systemie Comarch ERP Altum mógł zostać zrealizowany na stanowisku mPOS muszą być spełnione warunki:

 • na formularzu ZZ zaznaczony parametr Realizuj w POS
 • rodzaj transakcji: krajowa
 • kierunek VAT: od netto
 • odznaczony parametr: Odwrotne obciążenie

Odświeżanie listy zamówień

Poprawiona została ergonomia odświeżania listy zamówień sprzedaży. Od nowej wersji dodane zostało odświeżenie poprzez przytrzymanie listy zamówień sprzedaży i przeciągnięcie w dół. Dzięki czemu użytkownik ma szybki dostęp do zaktualizowanych dokumentów i nie musi wracać do głównego menu.

Ikona wyświetlana podczas odświeżania listy zamówień sprzedaży, poprzez przytrzymanie i przeciągnięcie listy

 

Czy ten artykuł był pomocny?