Nowości i zmiany w wersji 2023.0

Korekty zasobów

Funkcjonalność korekty zasobów umożliwia aktualizację stanów magazynowych przy pomocy rozchodu wewnętrznego (RW) i przychodu wewnętrznego (PW). Wystawienie dokumentów PW i RW możliwe jest z poziomu menu bocznego → [Magazyn] → Więcej → [Korekta zasobów].

Lista dokumentów PW i RW w oknie Korekty zasobów

W oknie Korekty zasobów prezentowana jest lista dokumentów PW i RW wraz z ich statusami. W celu wystawienia nowej korekty należy wybrać przycisk [Utwórz nową korektę], a następnie wskazać typ korekty:

  • korekta zwiększająca stan zapasów (PW)
  • korekta zmniejszająca stan zapasów (RW)
Typy dokumentów korekt

Podczas tworzenia nowego dokumentu PW lub RW należy wskazać powód korekty oraz magazyn, na którym mają być skorygowane zasoby.

Czy ten artykuł był pomocny?