Komunikat ID 24132 „Należy przeliczyć limity urlopowe”

Przypomnienie o konieczności przeliczenia limitów urlopowych pojawiające się w następujących sytuacjach: – po wpisaniu daty zwolnienia,- po zmianie wymiaru etatu pracownika,- po odnotowaniu pracownikowi nieobecności mogącej mieć wpływ na wysokość należnego limitu urlopowego. Należy przeliczyć limit urlopowy po wpisaniu nieobecności, która w definicji ma zaznaczony parametr „Nieobecność pomniejsza staż pracy” (np. urlop bezpłatny na wniosek pracownika), gdyż odnotowanie takiej nieobecności może wpłynąć na przesunięcie daty przekroczenia 10 lat stażu pracy, od której pracownik nabywa prawo do urlopu w wyższym wymiarze – 26 dni . Limit urlopowy należy przeliczyć również po wpisaniu nieobecności, która w definicji ma zaznaczony parametr „Nieobecność pomniejsza limit urlopu wypoczynkowego” (np. urlop wychowawczy), ponieważ odnotowanie takiej nieobecności na co najmniej 30 dni w ciągu roku, powoduje utratę prawa do 1/12 należnego limitu za każdy miesiąc trwania takiej nieobecności.

Czy ten artykuł był pomocny?