Handel z magazynem

image_print

Handel

Nowości

 1. KSeF – Krajowy System e-Faktur. Dodano możliwość importu pojedynczej Faktury z KSeF do handlu. Funkcjonalność dostępna jest na liście Faktur Zakupu.
  Aby pobrać pojedynczy dokument na listę Faktur Zakupu należy użyć strzałki obok przycisku i z otwartego menu wybrać opcję Dodaj fakturę. Dokument może zostać pobrany z platformy KSeF na podstawie numeru KSeF lub numeru Faktury i NIP kontrahenta.

Zmiany

 1. KSeF – Krajowy System e-Faktur.
  • Umożliwiono wysyłkę Faktur korygujących do KSeF, dla Faktur pierwotnych, które nie zostały wcześniej przesłane do KSeF.
   Na formularzu Faktury Sprzedaży pierwotnej umożliwiono uzupełnienie numeru KSeF. Podczas wysyłania korekty do Faktury pierwotnej, numer ten jest pobierany do pliku w celu powiązania korekty z dokumentem korygowanym na platformie KSeF. Na podstawie tej informacji dokument wysłany do KSeF otrzyma odpowiedni znacznik. Jeżeli użytkownik nie posiada numeru KSeF dla dokumentu źródłowego to identyfikacja odbywa się na podstawie numeru pierwotnego lub numeru systemowego.
  • Umożliwiono import Korekty Faktury Zakupu z KSeF do handlu jeżeli w programie nie występuje dokument korygowany.
   Analogicznie jak w przypadku Faktur Sprzedaży na formularz Faktury Zakupu pierwotnej dodano pole Nr KSeF, w którym użytkownik może wpisać numer identyfikujący Fakturę korygowaną w KSeF, jeżeli taki posiada. W przypadku jeżeli dokument pierwotny nie figuruje w KSeF, istnieje możliwość wprowadzenia Faktury Zakupu pierwotnej wskazując tylko numer pierwotny, na którego podstawie również będzie odbywała się identyfikacja.
  • Podczas przekazywania Faktur do KSeF uwzględniono informacje o płatniku, w przypadku jeżeli płatnik jest innym podmiotem niż nabywca.
  • Umożliwiono wysyłkę do KSeF dodatkowych danych z Faktury, takich jak rachunek bankowy, kody JPK_V7 czy kurs waluty.
  • Obsłużono eksport kodów JPK_V7 do KSeF, dla procedury TP oraz typu dokumentu FP.
 2.  

 3. Integracja z Comarch Shipping.
  • Dokumenty ZNP, które w Comarch Shipping mają stan Zapisane wyświetlane są na liście Zleceń Nadania Przesyłek w kolorze zielonym.
  • Dokumenty ZNP, które zostały zarejestrowane lub został do nich zamówiony kurier wyświetlane są na liście Zleceń Nadania Przesyłek w kolorze czarnym.
  • Dokumenty ZNP, które w Comarch Shipping zostały usunięte wyświetlane są na liście Zleceń Nadania Przesyłek w kolorze szarym.
 4.  

 5. Kopiowanie kodów JPK_V7. Podczas kopiowania Faktur, na kopiowany dokument przenoszone są kody JPK_V7 dodane na zakładce [Atrybuty/JPK] dokumentu źródłowego.
 6. Komunikaty.
  • Dla komunikatu o treści: Została zmieniona data dokumentu. Czy wykonać aktualizację warunków handlowych dla pozycji? pojawiającego się po zmianie daty na dokumencie dodano parametr Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej.
  • Usunięto komunikat: Została zmieniona data dokumentu. Czy wykonać aktualizację warunków handlowych dla pozycji? pojawiający się po zmianie daty wystawienia dokumentu Rezerwacji Odbiorcy pobranych z platformy wszystko.pl lub Comarch e-Sklep/e-Sale.

Poprawiono

 1. KSeF – Krajowy System e-Faktur.
  • W przypadku eksportowania do KSeF Faktury Finalnej powiązanej z więcej niż jedną Fakturą Pro Forma, poprawiono przesyłanie danych o pozycjach.
  • Wykluczono z pliku XML eksportującego dane do KSeF przekaz informacji o dokumentach na, podstawie których utworzono Fakturę Sprzedaży.
 2. Integracja z Comarch Shipping. Poprawiono integrację programu Comarch ERP Optima z Comarch Shipping w przypadku, kiedy w Pieczątce firmy numer NIP zawierał myślniki.

Współpraca z Comarch Apfino

Poprawiono

 1. Uwzględnianie korekt do wystawionych Faktur. W szczególnych przypadkach, gdy wśród Faktur Sprzedaży występowała korekta zbiorcza/ rabat, nie wykonywała się synchronizacja Faktur/płatności z Comarch ERP Optima do Comarch Apfino. Działanie poprawiono.

Współpraca z Comarch ERP XL

Nowości

 1. Filtrowanie ofert. Wprowadzono możliwość filtrowania ofert udostępnionych na platformę wszystko.pl.
  Na liście cennikowej oraz liście zasobów wprowadzono możliwość filtrowania towarów, które zostały udostępnione do wszystko.pl zarówno w formie szkicu jak i aktywnej oferty:

Czy ten artykuł był pomocny?