Księgowość

image_print

Nowości

 1. Import faktur z KSeF. Umożliwiono import pojedynczej faktury z Krajowego Systemu e-Faktur do rejestru VAT oraz handlu. Szczegóły importu faktury do modułu Handel opisane zostały w części Handel.Możliwość importu pojedynczej faktury do rejestru VAT jest dostępna z listy dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży, po rozwinięciu listy obok przycisku KSeF i wyborze opcji Dodaj fakturę. Faktura dodawana jest do rejestru wskazanego w filtrze pod listą dokumentów. Jeżeli wybrana jest opcja -wszystkie- to pojawia się dodatkowe okno, na którym istnieje możliwość wskazania rejestru, do którego faktura zostanie dodana.

  Z poziomu rejestru VAT sprzedaży istnieje możliwość dodania faktury do rejestru VAT zakupu jeżeli podczas importu okaże się, że to faktura zakupu, a nie sprzedaży. Analogicznie z poziomu rejestru VAT zakupu istnieje możliwość dodania faktury do rejestru VAT sprzedaży.

  Funkcja Dodaj fakturę w rejestrze VAT

  Po wyborze opcji Dodaj fakturę pojawia się okno wraz z domyślnie zaznaczoną opcją numer KSeF.

  Dodawanie faktury z KSeF na podstawie numeru KSeF

  Przycisk Dodaj dokument jest w tym przypadku aktywny po uzupełnieniu pola Numer KSeF.
  Użytkownik ma możliwość wyboru opcji numer faktury i NIP kontrahenta. Przycisk Dodaj dokument jest w tym przypadku aktywny po uzupełnieniu pola Numer faktury (należy zwrócić uwagę na wielkość liter) oraz NIP. Istnieje również możliwość wskazania kontrahenta z listy kontrahentów oraz zakresu dat.

  Dodawanie faktury z KSeF na podstawie numeru faktury i NIP kontrahenta

  W dolnej części okna jest dostępny przycisk Pomoc, który przenosi do opisu funkcjonalności na stronie pomocy.
  Jeżeli użytkownik wprowadzi numer faktury, która nie jest wystawiona na/ przez numer NIP zgodny z NIP uzupełnionym w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy to po naciśnięciu przycisku Dodaj dokument pojawia się komunikat: Nie dodano dokumentu. Dokument nie został wystawiony przez / dla podatnika.
  Jeżeli w filtrze pod listą dokumentów w rejestrze VAT nie wskazano rejestru to po naciśnięciu przycisku Dodaj dokument pojawia się okno umożliwiające wskazanie rejestru, do którego ma zostać dodana faktura.

  Dodawanie faktury do rejestru VAT

  Po naciśnięciu przycisku Dodaj fakturę wyświetlany jest formularz dokumentu w rejestrze VAT, który podlega edycji przez użytkownika.
  Jeżeli faktura została już wcześniej przeniesiona do rejestru VAT to po naciśnięciu przycisku Dodaj fakturę wyświetlany jest formularz dokumentu w rejestrze VAT, który podlega edycji przez użytkownika pod warunkiem że nie jest zaksięgowany, nie uzupełniono na nim predekretacji a w przypadku dokumentu wyeksportowanego na karcie operatora zaznaczono parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych.
  Jeżeli faktura zakupu została już wcześniej przeniesiona do modułu Handel to po naciśnięciu przycisku Dodaj fakturę pojawia się komunikat: Nie dodano dokumentu. Faktura [Numer faktury] znajduje się na liście faktur zakupu w module Handel.

Zmiany

 1. Import faktur z KSeF. Po przejściu do menu KSeF/ Faktury, w momencie gdy automatycznie pobierane są faktury z KSeF, pojawia się komunikat informujący o przebiegu procesu.
 2. Import faktur z KSeF. Dostępny dotychczas w menu KSeF/ Faktury na wstążce programu przycisk zastąpiono przyciskiem i przeniesiono do filtra dostępnego pod listą faktur z KSeF. Jeżeli użytkownik zaznaczy dostępny w filtrze pod listą faktur z KSeF parametr Za okres to po naciśnięciu przycisku Pobierz dane pobierane są dokumenty wystawione we wskazanym przez użytkownika okresie. Jeżeli parametr Za okres będzie odznaczony to pobierane są wszystkie dokumenty za okres ostatnich 2 miesięcy.
 3. Import faktur z KSeF. Na liście faktur z KSeF ustawienie wyświetlania podglądu graficznego faktury pobranej z KSeF zapamiętywane jest dla danego operatora.
 4. Import faktur z KSeF. Dostępne dotychczas na liście dokumentów w rejestrze VAT po rozwinięciu listy obok przycisku opcje Nowe oraz Za okres zastąpiono opcjami:
  • Dodaj faktury –. wybór opcji powoduje pobranie wszystkich dokumentów, które zostały wystawione od poprzedniej synchronizacji. W momencie gdy automatycznie pobierane są faktury z KSeF, pojawia się komunikat informujący o przebiegu procesu. Po wejściu na listę z poziomu rejestru VAT zakupu, na liście faktur z KseF widoczna jest tylko zakładka [Zakup]. Po wejściu na listę z poziomu rejestru VAT sprzedaży, na liście faktur z KseF widoczna jest tylko zakładka [Sprzedaż].
  • Dodaj fakturę – wybór opcji umożliwia import pojedynczej faktury z KSeF do rejestru VAT. Szczegóły funkcjonalności opisane zostały w pkt 1 sekcji Nowości.
 5. Import faktur z KSF. Po zaznaczeniu na formularzu dokumentu pobranego z KSeF parametru Utwórz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu oraz wskazaniu kategorii, po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT lub handlu, kategoria ta zostanie uzupełniona jako domyślna na utworzonej karcie kontrahenta.
 6. Import faktur z KSF. Jeżeli na dokumencie pobranym z KSeF w sekcji KSeF nie zostanie uzupełniona forma płatności oraz termin płatności to:
  • W przypadku zaznaczenia opcji Istniejący kontrahent forma płatności oraz termin płatności w sekcji Pozostałe przenoszone są z karty kontrahenta i podlegają edycji przez użytkownika.
  • W przypadku zaznaczenia opcji Utwórz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu forma płatności oraz termin płatności w sekcji Pozostałe nie są uzupełniane. Podczas przenoszenia dokumentu do rejestru VAT zakładana jest karta kontrahenta na której ustawiana jest forma płatności wskazana jako domyślna w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności wraz z wskazanym na niej terminem płatności. W przypadku braku domyślnej formy płatności w Konfiguracji, na karcie kontrahenta ustawiana jest gotówka. Zgodnie z ustawieniami na karcie kontrahenta, forma płatności oraz termin płatności przenoszone są na dokument w rejestrze VAT.
  • W przypadku zaznaczenia opcji Utwórz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu forma płatności oraz termin płatności mogą zostać uzupełnione przez użytkownika. W takim przypadku podczas przenoszenia dokumentu do rejestru VAT karta kontrahenta jest dodawana zgodnie z tymi ustawieniami oraz wskazana forma płatności oraz termin płatności przenoszone są na dokument w rejestrze VAT.
 7. Import faktur z KSeF. Jeżeli numer rachunku bankowego pobrany z KSeF nie jest wskazany na karcie kontrahenta to jest on przenoszony na dokument w rejestrze VAT oraz dopisywany na karcie kontrahenta.
 8. Import faktur z KSeF. Na dokument w rejestrze VAT sprzedaży przenoszone są kody towarowe GTU pobrane z KSeF.
 9. Konfiguracja. KSeF. Token generowany w Konfiguracji Firmy/ Dane Firmy/ KSeF jest szyfrowany.
 10. Ewidencja dodatkowa. Na formularzu dokumentu w ewidencji dodatkowej dodano zakładkę [Notatka], na której istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji.
 11. Księgowość kontowa. Dzienniki. Na wydruki: Lista księgowań na kontach/ analityczne (poziomo), Lista księgowań na kontach/ syntetyczne (poziomo) oraz Dzienniki/ Lista księgowań (poziomo) przenoszona jest data operacji oraz data wystawienia.

Poprawiono

 1. Księgowość kontowa. Przyspieszono księgowanie listy płac do księgowości kontowej.
 2. Księgowość kontowa. W specyficznych przypadkach podczas księgowania dokumentów z rejestrów VAT za pomocą predekretacji nieprawidłowo nadawany był numer Id. księgowy na zapisie księgowym. Działanie poprawiono.
 3. Deklaracja CIT-8(32). Umożliwiono wysyłkę deklaracji CIT-8(32) do systemu e-Deklaracje w przypadku gdy krajem siedziby firmy jest Grecja.
 4. Automatyczne księgowanie. Zablokowano możliwość automatycznego księgowania dokumentów do KPiR w przypadku pobrania modułu Analizy, bez pobrania modułu Księga Podatkowa lub Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus.
 5. Rejestry VAT. Poprawiono wyświetlanie kodu atrybutu na dokumentach w rejestrze VAT na zakładce [Notatka/Atrybuty].
 6. Rejestry VAT. Do VAT/JPK_V7. Poprawiono wyświetlanie Id. księgowego na wydruku Klasyfikacja zakupów/ Wg pól na JPK_V7(22).
 7. Ewidencja dodatkowa. Poprawiono działanie filtra dostępnego na liście dokumentów w ewidencji dodatkowej.
 8. Biuro Rachunkowe. Wysyłka deklaracji. W Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w przypadku seryjnej wysyłki deklaracji, program wymuszał wskazanie certyfikatu do podpisu dla każdej firmy osobno. Działanie poprawiono

Czy ten artykuł był pomocny?