Jak naliczyć podstawę składki zdrowotnej dla właściciela opodatkowanego na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rozliczającego podatek kwartalnie?

image_print

W wersji 2022.4.1. Umożliwiono naliczanie podstawy składki zdrowotnej, dla osób rozliczających się z urzędem skarbowym w cyklach kwartalnych oraz na zasadach uproszczonych na podstawie danych o przychodzie/dochodzie pobranych z danych księgowych.

Dane dotyczące kwoty przychodu/dochodu, która będzie uwzględniona przy wyliczaniu podstawy składki zdrowotnej będą pobierane z Zestawienia dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych oraz Zestawienia przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej w przypadku ryczałtu utworzonych w modułach księgowych. Zestawienia można dodać z poziomu listy zaliczek na PIT-36, PIT-36L, PIT-28 na zakładce Zestawienie dochodów/przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej.

W przypadku braku modułu Księgowości na formularzu danych kadrowych na zakładce 4.Ubezpieczenie (etat) (wersja 2022.2 Comarch ERP Optima) lub 6. Ubezpieczenie zdrow. (wersja 2022.3 Comarch ERP Optima) należy co miesiąc wprowadzić informację o kwocie dochodu za poprzedni miesiąc (opodatkowanie na zasadach ogólnych) lub przychodu narastająco od początku roku (opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). Na podstawie tych kwot w wypłacie właściciela zostanie ustalona podstawa składki zdrowotnej.

Czy ten artykuł był pomocny?