W jaki sposób w programie Comarch ERP Optima naliczana jest składka zdrowotna w przypadku uzyskania przez pracownika w danym miesiącu przychodów ze stosunku pracy (wynagrodzenie) oraz z tytułu pobierania zasiłku?

image_print

W konfiguracji programu znajduje się parametr 'Składka zdrow. odliczana wyłącznie od podatku z element. stanowiących podst. skł. ZUS’, który wpływa na naliczenie składki zdrowotnej w sytuacji, gdy jest naliczany zasiłek. Gdy parametr jest zaznaczony składka zdrowotna jest ograniczana do wysokości zaliczki podatku naliczonej jedynie od elementów, od których były naliczane składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Takie wyliczenie wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2016 r. (sygn. akt: III UZP 18/15).

Przykład:

Pracownik uzyskał wynagrodzenie za pracę w wysokości 1 200 zł oraz zasiłek chorobowy 1 656,80 zł.

Przy zaznaczonym parametrze naliczona składka zdrowotna wynosi 46,34 zł ponieważ została ograniczona do wysokości zaliczki podatku naliczonej tylko od elementu ‘Wynagrodzenie zasadnicze’.

1. Płaca zasadnicza 903 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne (1 × 13,71%) 123,8 zł
3. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (1 – 2) 779,20 zł
4. Przychód 903 zł
5.Koszty uzyskania przychodów 250,00 zł
6. Podstawa opodatkowania − po zaokrągleniu (1 − 2 − 5) 530 zł
7. Zaliczka na podatek zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 31.12.2021    (6 × 17%) − 43,76 zł 46,34 zł

Gdy parametr jest odznaczony składka nalicza się bez ograniczenia do wysokości zaliczki naliczonej od oskładkowanego elementu wypłaty.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 779,20 zł
Składka zdrowotna pobrana (9 %)  70,13 zł

Wskazówka

W niektórych przypadkach, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie, od którego są odliczane 50% koszty oraz występują elementy opodatkowane, ale nieoskładkowane takie jak: zasiłek chorobowy, przychód z tytułu PPK, przypisany do poszczególnych elementów wypłaty podatek, który ma wpływ na ograniczenie składki zdrowotnej, może się różnić od podatku jaki byłby ustalony, od elementów, które są wynagrodzeniem. W związku z tym, w niektórych przypadkach może być konieczne ręczne skorygowanie składki zdrowotnej.

Czy ten artykuł był pomocny?