Wyloguj

image_print

– funkcja umożliwia zakończenie pracy na stanowisku lub zmianę zalogowanego operatora. Powoduje przejście z okna sprzedaży do okna logowania. Z tego poziomu poprzez przycisk  można zakończyć działanie aplikacji.

Jeżeli zalogowany operator ma otwarte paragony podczas próby wylogowania z programu pojawi się okno z komunikatem: Czy chcesz przekazać otwarte paragony innemu operatorowi. Z poziomu okna operator może wybrać przycisk Przekaż paragony (jeżeli ma prawo do tej operacji i na programie pracują również inni operatorzy), Anuluj paragony – paragony zostaną anulowane, lub Anuluj – wycofanie akcji Wyjście.

Wyloguj
Uwaga
Jeżeli na stanowisku znajduje się otwarty Paragon, przy próbie zakończenia pracy programu generowany jest komunikat: Nie można zakończyć programu, ponieważ otwarte są paragony.

Czy ten artykuł był pomocny?