Inwentaryzacja (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność Inwentaryzacja dostępna jest we współpracy z Comarch ERP Enterprise
Inwentaryzacja to dokonanie spisu faktycznego stanu magazynowego, w celu weryfikacji istnienia różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (stanem rzeczywistym) a stanem wynikającym z ewidencji magazynowej.
W celu przejścia na listę inwentaryzacji należy z poziomu głównego wybrać kafel [Back office] -> [Inwentaryzacja].

Kafel [Back office]
Kafel [Inwentaryzacja]
Uwaga
Dostęp do funkcji [Inwentaryzacja] wymaga odpowiednich uprawnień ustalonych w systemie ERP
Lista inwentaryzacji

Na liście inwentaryzacji prezentowane są kolumny:

 • Numer
 • Rodzaj inwentaryzacji:
  • Roczny
  • Ciągły
 • Typ
 • Stan:
  • Wygenerowany
  • Otwarty
  • Zamknięty
  • Zaraportowany
  • Częściowo zaraportowany
 • Data utworzenia
 • Data inwentaryzacji
 • Data zamknięcia
 • Opis

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy na podstawie numeru i typu inwentaryzacji.

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Rodzaj inwentaryzacji

Z poziomu listy można:

 • podejrzeć wybraną inwentaryzację przy pomocy przycisku [Podgląd]
 • odświeżyć listę przy pomocy przycisku [Odśwież]
 • zamknąć listę inwentaryzacji przy pomocy przycisku [Zamknij Esc]
 • otworzyć inwentaryzację przy pomocy przycisku [Otwórz], przycisk dostępny jedynie w przypadku inwentaryzacji ze stanem Wygenerowany
 • zamknąć inwentaryzację przy pomocy przycisku [Zamknij], przycisk dostępny jedynie w przypadku inwentaryzacji ze stanem Otwarty
 • dodać inwentaryzację przy pomocy przycisku [Dodaj]

Podgląd inwentaryzacji

Po zaznaczeniu na liście wybranej inwentaryzacji oraz wybraniu przycisku [Podgląd] użytkownik ma możliwość (w zależności od stanu inwentaryzacji):

 • wydrukować dokument inwentaryzacji
 • odświeżyć arkusze inwentaryzacji
 • otworzyć inwentaryzację
 • dodać nowy arkusz inwentaryzacji (w opcjach dodania nowego arkusza inwentaryzacji dostępny jest przycisk [Ujemne stany], po wybraniu tego przycisku wykonywana jest próba dodania każdego artykułu, którego ilość systemowa jest mniejsza od jego braków – z uwzględnieniem wybranego magazynu na dokumencie inwentaryzacji.)
 • dodać nowy arkusz inwentaryzacji
 • zapisać inwentaryzację
 • usunąć wybrany arkusz
 • edytować wybrany arkusz
 • zliczyć artykuły na wybranym arkuszu inwentaryzacji
Podgląd inwentaryzacji

Generowanie raportu

Generowanie raportu odbywa się z poziomu okna inwentaryzacji, gdzie po wybraniu konkretnego arkusza należy nacisnąć przycisk [Zlicz].

W oknie generowanego raportu wprowadzono możliwość:

 • zliczenia wszystkich lub wybranych pozycji z arkusza
 • dodania nowego artykułu
Arkusz inwentaryzacji

 

Uwaga
Na arkuszu inwentaryzacji oraz podczas zliczania inwentaryzacyjnego może być prezentowana operatorowi aktualna ilość artykułów zarejestrowana w systemie. Ilość systemowa prezentowana jest w zależności od ustawień odpowiedniego parametru widoczności na rodzaju inwentaryzacji, w systemie ERP.

Okno weryfikacji pomiędzy zgłoszoną a docelową ilością towaru może być prezentowane, podczas zamykania raportu w zależności od konfiguracji w systemie ERP.

Raport umożliwia prezentację rozbieżności w stanach magazynowych, wykrytych w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji. Wyliczanie rozbieżności odbywa się na podstawie prawidłowo wyliczonej ilości systemowej z uwzględnieniem braków. Rozbieżność jest wykrywana, gdy ilość systemowa pozycji (ilość – braki) jest różna od ilości zaraportowanej.

Przykład
Stan początkowy – ilość: 10

Braki: 2

Ilość zgłoszona: 5

Efekt: Przedstawiona ilość systemowa: 8

Prezentowane braki: 2

Potwierdzenie rozbieżności

Na dokumencie potwierdzenia rozbieżności możliwe jest:

 • wykluczenie artykułu z listy zamykanych pozycji przy pomocy przycisku [Wyklucz]
 • wydrukowanie potwierdzenia rozbieżności przy pomocy przycisku [Drukuj]
 • zatwierdzenie potwierdzenia rozbieżności przy pomocy przycisku [Zatwierdź]
Uwaga
Zamknięcie procesu inwentaryzacji artykułów powoduje aktualizację ich ilości w usłudze POS Agent zgodnie ze zliczoną ilością oraz przekazanie informacji o zinwentaryzowanej ilości do systemu ERP.

Niezależnie, czy nowy arkusz inwentaryzacji tworzony jest na podstawie rozbieżności z innego arkusza, czy w dowolny inny sposób – może zdarzyć się, że niektóre lub wszystkie ze wskazanych artykułów nie mogą zostać na niego dodane. Treść komunikatu została rozróżniona w zależności od sytuacji.

W przypadku braku na stanowisku POS dostępności usługi POS Agent, wyświetlany jest komunikat:

Komunikat wyświetlany w przypadku braku dostępności usługi POS Agent na arkuszu inwentaryzacji

W przypadku braku połączenia z centralą lub obiema usługami, wyświetlany jest komunikat:

Komunikat wyświetlany w przypadku braku połączenia z centralą lub z obiema usługami

Jeżeli artykuł jest zawarty na innym arkuszu inwentaryzacji, którego zamknięcie na POS nie zostało jeszcze przesynchronizowane do systemu ERP lub arkusz inwentaryzacji został zamknięty i zsynchronizowany do systemu ERP, ale nie został jeszcze przetworzony przez ERP, na stanowisku POS wyświetlany jest komunikat:

Komunikat wyświetlany gdy na POS zamknięto inwentaryzację, a system ERP czeka na synchronizację lub przetwarza dokument

Gdy artykuł jest zawarty na innym arkuszu inwentaryzacji utworzonym przez innego użytkownika w systemie ERP lub na stanowisku POS (pozycja dodana ręcznie lub przez rozbieżności), treść komunikatu:

Komunikat wyświetlany na arkuszu inwentaryzacji w przypadku, gdy artykuł jest zawarty na innym arkuszu inwentaryzacji

Resetowanie braków po inwentaryzacji

 

W momencie zamykania pozycji arkusza inwentaryzacji jej braki są zawsze wyzerowane. Jeżeli zamykana pozycja jest artykułem zawierającym partie, to braki są wyzerowane na wszystkich jej partiach.

Czy ten artykuł był pomocny?