Zamówienia wewnętrzne (XL)

Zamówienia wewnętrzne (XL)

Zamówienia wewnętrzne (ZWE) umożliwiają zamawianie towarów z centrali lub z innego sklepu. Użytkownik tworzy zamówienie wewnętrzne, które jest synchronizowane z centralą (lub w razie potrzeby z innym sklepem). Realizacja zamówień odbywa się za pomocą dokumentów MMW i MMP, rejestrujących przesunięcia międzymagazynowe.

Na stanowisku POS możliwe jest:

 • tworzenie nowego zamówienia wewnętrznego
 • śledzenie statusu zamówienia wewnętrznego
 • automatyczne zamknięcie zamówień wewnętrznych po otrzymaniu i przyjęciu powiązanych dokumentów MMW

Lista utworzonych dokumentów zamówień wewnętrznych dostępna jest z poziomu [Back office] -> [Zamówienia Wewnętrzne].

Kafel [Zamówienia wewnętrzne] pod menu Back office
Lista utworzonych zamówień wewnętrznych

Na liście utworzonych zamówień wewnętrznych prezentowane są zamówienia, które mogą mieć status:

 • Złożony
 • Zatwierdzony
 • Anulowany
 • Zamknięty
 • Zrealizowany
 • W realizacji
 • Odrzucony

 

Na liście prezentowane są kolumny:

 • Numer
 • Stan
 • Magazyn źródłowy
 • Magazyn docelowy
 • Data wystawienia
 • Data realizacji
 • Dokumenty powiązane
 • Atrybuty dokumentu (domyślnie ukryte)

 

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów ZWE na podstawie numeru dokumentu lub kodu kreskowego dokumentu.

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Stan
 • Magazyn źródłowy
 • Magazyn docelowy
 • Data realizacji
 • Data wystawienia
 • Atrybuty

Na liście utworzonych zamówień wewnętrznych dostępne są następujące przyciski:

 • [Dodaj] – dodaje nowy dokument ZWE
 • [Drukuj] – drukuje dokument
 • [Podgląd] – wyświetla do podglądu dokument ZWE
 • [Odśwież] – odświeża listę dokumentów ZWE
 • [Dokumenty powiązane] – otwiera okno z listą wszystkich dokumentów skojarzonych z danym dokumentem
 • [Usuń] – usuwa dokument ZWE utworzony na stanowisku POS

 

Dodawanie nowego zamówienia wewnętrznego

Uwaga
Nowe zamówienie wewnętrzne można utworzyć przy braku połączenia z usługami.

W celu dodania nowego zamówienia wewnętrznego (ZWE) należy:

 • W menu głównym wybrać przycisk [Back office]
 • Na liście utworzonych zamówień wewnętrznych wybrać przycisk [Dodaj]
Przycisk [Dodaj] na liście utworzonych zamówień wewnętrznych
Uwaga
Dodanie zamówienia sprzedaży wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

Aby użytkownik utworzył dokument zamówienia wewnętrznego, musi zdefiniować:

 • Magazyn źródłowy – magazyn oznaczony jako źródłowy dla ZWE
 • Magazyn docelowy – magazyn POS danego sklepu, związany z typem dokumentów ZWE
Uwaga
Listę magazynów dostępnych jako źródłowe i docelowe konfiguruje się w systemie ERP.
 • Listę zamawianych artykułów wraz z ilością – artykuły mogą być dodane poprzez:
  • skanowanie kodu EAN-13
  • wprowadzanie ręcznie kodu EAN-13
  • wprowadzanie kodu towaru w pasku wyszukiwania
  • wybieranie artykułu z listy artykułów
Uwaga
Na nowy dokument zamówienia wewnętrznego nie można dodać artykułu typu Usługa, Zestaw oraz Bon.
Formularz nowo wystawionego zamówienia wewnętrznego

Na formularzu dokumentu zamówienia wewnętrznego znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukanie oraz dodanie artykułu na dokument
 2. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
 3. Obsługa pozycji
 4. Szczegóły pozycji – prezentuje szczegółowe informacje na temat pozycji dokumentu oraz umożliwia zmianę jego ilości
 5. Lista pozycji zawierająca kolumny:
  1. Nazwa
  2. Ilość
  3. (domyślnie ukryta)
  4. Kod (domyślnie ukryta)
 6. Magazyn źródłowy – magazyn oznaczony jako źródłowy dla ZWE, po wybraniu kafla wyświetlone jest okno z dostępnymi magazynami źródłowymi
  Magazyny źródłowe dla ZWE
 7. Magazyn docelowy – magazyn POS danego sklepu, związany z typem dokumentów ZWE. Po wybraniu kafla wyświetlone jest okno z dostępnymi magazynami docelowymi.
  Magazyny docelowe dla ZWE
 8. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dodawania zamówienia wewnętrznego znajduje się następujący przycisk:

 • [Złóż] – dokument zyskuje status Złożony, potwierdzenie dokumentu jest częścią procesu dokonywanego przez magazyn źródłowy/centrum

Czy ten artykuł był pomocny?