Klawiatura numeryczna

W przypadku, gdy większość sprzedawanych artykułów ma proste kody numeryczne możliwe jest zwiększenie ergonomii pracy poprzez uruchomienie w aplikacji Comarch POS funkcjonalności klawiatury numerycznej. Klawiatura umożliwia operatorowi wprowadzenie kodu artykułu zamiast wyszukiwanie go na liście.

Uwaga
Włączenie funkcjonalności klawiatury numerycznej jest możliwe w systemie ERP.

Klawiatura numeryczna jest wyświetlana w widokach:

 • Paragonu
 • Faktury sprzedaży
 • Zamówienia sprzedaży
 • Zamówienia wewnętrznego
 • Przesunięcia magazynowego (MM-)
 • Przesunięcia magazynowego (MM+)
Klawiatura numeryczna w oknie nowego paragonu

Wpisanie kodu i zatwierdzenie go na klawiaturze numerycznej powoduje:

 • dodanie go do dokumentu – jeśli kod jest poprawny
 • otwarcie listy artykułów, których kody zawierają wpisany ciąg znaków – jeśli kod jest niepoprawny

Po wybraniu przycisków [Ilość], [Zmień rabat], [Rabat nagłówka] klawiatura numeryczna prezentuje dane dla kontekstu wybranego przycisku. Naciśnięcie przycisku potwierdzenia ustawia wprowadzoną wartość i ponownie umożliwia dodawanie pozycji dokumentu według kodów.

Widok klawiatury numerycznej po wybraniu przycisku [Ilość]

W sekcji klawiatury numerycznej dostępne są następujące pola i przyciski:

 • pole Kod artykułu/Ilość/Cena/Rabat wartościowy/Rabat procentowy (w zależności od kontekstu klawiatury) – w polu wyświetlane są dane wprowadzone za pomocą klawiatury numerycznej
 • przycisk umożliwiający wyczyszczenie danych wprowadzonych za pomocą klawiatury numerycznej – dostępny w kontekście wprowadzania kodów artykułów
 • przyciski [+] i [] – pozwalające na zmianę wprowadzonych danych. Dostępne w kontekście zmiany ilości, ceny i rabatu pozycji
 • przycisk umożliwiający usunięcie ostatniego wprowadzonego znaku
 • przycisk zatwierdzający wpisane dane
 • przycisk [Zwiń klawiaturę]/[Rozwiń klawiaturę] – umożliwiający ukrycie/pokazanie klawiatury numerycznej
 • pole Jednostka – umożliwiające zmianę jednostki dla pozycji dokumentu. Dostępne po wybraniu przycisku [Ilość]
 • przyciski [Cena] i [Rabat procentowy] – umożliwiające nadanie rabatu użytkownika o określonej kwocie lub wartości procentowej. Dostępne po wybraniu przycisku [Zmień rabat]
 • przyciski [Rabat wartościowy] i [Rabat procentowy] – umożliwiają nadanie rabatu wartościowego lub procentowego na cały dokument. Dostępne po wybraniu przycisku [Rabat nagłówka]

Czy ten artykuł był pomocny?