Obsługa skupu

Aplikacja Comarch POS pozwala użytkownikowi na prowadzenie skupu odpowiednio oznaczonych w systemie artykułów.

Uwaga
Uruchomienie funkcjonalności obsługi skupu oraz zaznaczenie parametru Skup na karcie artykułu odbywa się po stronie systemu ERP.

Artykuły skupowane wprowadzane są przez użytkownika na dokument handlowy. Pozycja dotycząca skupu pomniejsza kwotę płatności dla transakcji rejestrowanej na dokumencie.

Element z parametrem Skup na paragonie
Element z parametrem Skup na paragonie

W momencie zatwierdzenia dokumentu artykuły podlegające skupowi zostają przeniesione na automatycznie wygenerowany dokument ręcznej korekty ilościowej. W efekcie wystawiony paragon/faktura nie zawiera pozycji związanych ze skupem. Płatności obu dokumentów są kompensowane po synchronizacji tych dokumentów do systemu ERP.
Element typu Skup:

Uwaga
W systemie ERP można nadać uprawnienie Zatwierdzenie zwrotu określające, którzy użytkownicy mogą zatwierdzić dokument sprzedażowy zawierający artykuły typu Skup.
Przykład
W firmie prowadzącej sprzedaż odzieży została wprowadzona zniżka na nową koszulę za przyniesienie starej koszuli. Sprzedawca na podstawie stanu starej koszuli może nadać zniżkę 10 PLN lub 20 PLN.
Do systemu zostały dodane artykuły:

  • Koszula nie podlegająca skupowi w cenie 100 PLN
  • Stara Koszula 10 podlegająca skupowi w cenie 10 PLN
  • Stara Koszula 20 podlegająca skupowi w cenie 20 PLN

Sprzedawca przyjmując starą koszulę przyznaje 20 PLN zniżki i dodaje na dokument handlowy artykuł Stara Koszula 20 oraz artykuł Koszula. Klient do zapłaty ma kwotę 80 PLN. Po zatwierdzeniu okna płatności zostaje wygenerowany paragon na kwotę 100 PLN oraz ręczna korekta ilościowa na kwotę 20 PLN.

Czy ten artykuł był pomocny?