Licencje Produktowe (Altum, Enterprise)

W związku z rozwojem aplikacji Comarch POS, Comarch mPOS i wprowadzaniem nowych, różnorodnych modułów istnieje podział na odrębne typy licencji, w zależności od systemu ERP:

 • POS (Enterprise):
  • Front office,
  • Back office,
  • Front office + Back office
 • POS (Altum):
  • Front office + Back office
 • mPOS (Altum, Enterprise):
  • Front office,
  • Back office,
  • Front office + Back office

Podczas każdego uruchomienia aplikacji, automatycznie weryfikowane są typy licencji. Od nich zależy widoczność poszczególnych modułów funkcjonalnych w systemie POS lub mPOS. W systemie ERP należy określić czy dane stanowisko odpowiada aplikacji Comarch POS, czy Comarch mPOS oraz które licencje będą obsługiwane w ramach wskazanej aplikacji. Licencja będzie sprawdzana podczas każdego startu aplikacji, w przypadku pracy w trybie offline zostanie wykorzystana ostatnia poprawnie użyta licencja.

Uwaga
Powyższa konfiguracja jest również konieczna do wykonania dla już istniejących stanowisk.

Od rodzaju licencji określonej na poziomie danego stanowiska zależy dostępność funkcji dla poszczególnych modułów aplikacji:

 • Back office (funkcjonalność magazynowa)
 • Front office (funkcjonalność sprzedażowa)

Jeżeli ustawiono błędną licencję produktu w systemie ERP, na przykład dla aplikacji Comarch POS wybrano licencję mPOS, to na stanowisku POS zostanie wyświetlony komunikat: Licencja produktu powiązana ze stanowiskiem jest nieprawidłowa. Konieczne jest wskazanie licencji POS zgodnej z rodzajem używanej aplikacji Comarch Retail.

Uwaga
Podczas każdego uruchomienia aplikacji aplikacje POS i mPOS weryfikują poprawność licencji. Dzięki temu rozwiązaniu w każdej chwili możliwe jest na przykład rozszerzenie licencji o dodatkowy moduł.

Dostęp do wymienionych poniżej funkcjonalności jest weryfikowany, pod względem aktywnej licencji:

 • Front office:
  • Nowy dokument (Faktura/Paragon)
  • Dokumenty handlowe
  • Zamówienia i oferty sprzedaży
  • Reklamacje
  • Raporty i rozliczenia
  • Otwórz szufladę
 • Back office:
  • Przyjęcie dostawy
  • Wydania towarów
  • Kompletacja zamówienia
  • Przesunięcia wewnętrzne
  • Korekty zasobów
  • Inwentaryzacja

W przypadku wybrania dokumentu o typie niedostępnym w ramach posiadanej licencji lub próby dostępu do jednej z wyżej wymienionych funkcjonalności, bez właściwego typu licencji – akcja zostanie zablokowana i zostanie wyświetlony komunikat: Nie można wykonać akcji – brak licencji na wymagany moduł.

Czy ten artykuł był pomocny?