Logowanie zdarzeń

Szczegółowe informacje o zdarzeniach występujących na stanowisku POS rejestrowane są w plikach txt (logach). Domyślna ścieżka zapisywania logów dla stanowiska POS to: C:\Retail\POS2\Logs.

Plik można otworzyć z poziomu aplikacji wybierając przycisk , a następnie opcję Otwórz plik loga.

 

Opcja Otwórz plik loga
Uwaga
Funkcja dostępna tylko dla operatorów posiadających uprawnienie Konfiguracja interfejsu. Nadawanie uprawnień odbywa się po stronie systemu ERP.
Przykład
Klient zwraca bluzkę (kod artykułu: BLK001BLU38). Okazuje sprzedawcy paragon PAR/2019/00010/CB_POS2. Operator odnajduje na liście dokumentów handlowych paragon i generuje do niego korektę KIPAR/2019/00004/CB_POS2. Czynności wykonywane w aplikacji przez operatora zostaną odnotowane w pliku loga, w postaci następujących zapisów:
11:36:44.8077 INFO DocumentsListView: Focus set on document PAR/2019/00010/CB_POS2
11:36:45.6856 INFO DocumentsListView: Create correction button was clicked
11:36:47.5977 INFO SalesOrderView: Selected product BLK001BLU38(ordinal number 1)
11:36:47.6157 INFO SalesOrderView: Selected product BLK001BLU38(ordinal number 1)
11:36:47.6157 INFO Document assistant set to 5
11:36:52.2768 INFO Closing view ComboBox2View
11:36:52.3078 INFO Reason of correction selected: Return
11:36:53.3271 INFO DocumentView: Current document state:(Document GUID:363c9dcd-790b-434e-ab76-272673f02833; Document type:Korekta paragonu; Assistant:5; Header percentage discount:0; Header value discount:0; Customer:Nieokreślony; Customer address:56
11:36:53.3271 INFO Correction: Openning payment view
11:36:54.8282 INFO Payment: Adding payment: Type:Expense; currency:1; value:89,99
11:36:55.3086 INFO Payment for document was confirmed. Payments:(Gotówka:89,99; )
11:36:55.6926 INFO KIPAR/2019/00004/CB_POS2 attributes: [] 11:36:55.6926 INFO [NOTIFICATION] Dokument KIPAR/2019/00004/CB_POS2 został pomyślnie zatwierdzony.

Czy ten artykuł był pomocny?