Lista rozbieżności przyjęcia towarów (Enterprise)

Lista rozbieżności przyjęcia towarów (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność listy rozbieżności dostępna jest we współpracy z Comarch ERP Enterprise.

Proces przyjęcia składa się z dwóch etapów:

  • skanowanie wszystkich dostępnych artykułów
  • weryfikacja, czy występują rozbieżności (brakujące/dodatkowe artykuły)
Uwaga
W systemie ERP dodany został nowy parametr Pokaż listę rozbieżności dla przyjęć towarów, którego aktywacja umożliwia podgląd listy rozbieżności przyjęcia towarów.

W oknie przyjęcia dostępny jest przycisk [Pokaż wszystkie artykuły].

Raport przyjęcia

 

W momencie braku rozbieżności i wybraniu przycisku [Zatwierdź], na stanowisku POS zostanie wyświetlony komunikat: Nie znaleziono rozbieżności. Wszystkie oczekiwane artykuły zostały przyjęte.

Skanowanie artykułów w przypadku niezgodności

Istnieją trzy możliwości skanowania/dodania ręcznego artykułów na listę rozbieżności:

  • Użytkownik skanuje artykuł, który jest widoczny na liście
  • Użytkownik skanuje nowy artykuł, którego nie ma na liście
  • Użytkownik skanuje artykuł, który został przyjęty prawidłowo i nie jest widoczny na liście – po zeskanowaniu takiego artykułu na stanowisku POS zostanie wyświetlony komunikat: Artykuł [nazwa artykułu] został już przyjęty w całości. Czy na pewno chcesz dodać go do listy rozbieżności?

Czy ten artykuł był pomocny?