Notyfikacja dźwiękowa przy skanowaniu artykułów (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność Notyfikacja dźwiękowa przy skanowaniu artykułów dostępna jest we współpracy z Comarch ERP Enterprise.

Funkcjonalność powiadomienia dźwiękowego usprawnia pracę użytkownika podczas skanowania artykułów. Dzięki dodatkowemu, charakterystycznemu dźwiękowi towarzyszącemu przy różnych procesach na przykład przy przyjęciu, możliwe będzie natychmiastowe rozpoznanie czy artykuł został przyjęty poprawnie czy pojawił się jakiś błąd.

W systemie ERP zdefiniowany został parametr Dostępność dźwięku, którego aktywowanie włącza funkcjonalność notyfikacji dźwiękowej.

Wprowadzono cztery typy dźwięków w zależności od występującego zdarzenia:

  • Poprawne skanowanie (OnScanSuccess) – zeskanowano kod artykułu i zwiększono ilość na dokumencie
  • Błąd skanowania (OnScanFail) – zeskanowano kod artykułu, ale nie może on zostać dodany na dokument (kod jest nieznany lub towar nie może zostać dodany z powodu walidacji)
  • Wymaga interakcji użytkownika (OnBatchDetailsRequired) – wyświetlone zostaje okno pozwalające na wprowadzenie właściwości partii
  • Błąd aplikacji (OnError) – błąd aplikacji podkreślony notyfikacją dźwiękową

Czy ten artykuł był pomocny?