Artykuły powiązane

Funkcja artykułów powiązanych pozwala kojarzyć ze sobą takie artykuły, które często są sprzedawane razem.

Uwaga
Definiowanie powiązań między artykułami odbywa się po stronie systemu ERP.

Możliwe rodzaje powiązań artykułów:

Dla każdego artykułu, który posiada przynajmniej jeden artykuł powiązany, w oknie PAR i FS wyświetlony jest panel z artykułami powiązanymi.

Uwaga
W celu poprawnego wyświetlania artykułu powiązanego na dokumencie wymagane jest dodanie do niego zdjęcia.
Artykuł powiązany prezentowany na paragonie
Uwaga
W aplikacji nie jest wyświetlana informacja o rodzaju powiązania.

Dla artykułów powiązanych prezentowane są:

 • miniatura zdjęcia
 • nazwa
 • nazwa grupy towarowej
 • zastosowana cena – wartość artykułu wyliczana po dodaniu go na dokument i uwzględnieniu rabatów
 • cena bazowa – cena netto

Wybranie artykułu powiązanego powoduje dodanie go na dokument.
Jeżeli taki artykuł ma zdefiniowane partie lub jest elementem fantomu, to podczas dodawania go na dokument zostanie wyświetlone okno wyboru odpowiednich cech/właściwości artykułu.

Okno wyboru cechy/właściwości artykułu powiązanego
Okno wyboru cechy/właściwości artykułu powiązanego

W oknie wyboru prezentowana są:

 • nazwa
 • zdjęcie
 • opis
 • typ
 • stawka VAT
 • wartości cech/atrybutów

W obszarze roboczym artykułów powiązanych dostępne są dwa przyciski:

 • [Pokaż wszystkie artykuły powiązane] – w związku z ograniczonym miejscem, otwiera okno z wszystkimi artykułami powiązanymi, które można zaproponować klientowi. Artykuły są pogrupowane w sekcje odpowiadające typom powiązań artykułów:
  • Akcesorium
  • Zamiennik
  • Sugerowany do sprzedaży
  • Towar nadrzędny
 • [Pokaż kontrahentowi] – wyświetla (na ekranie przeznaczonym dla klienta) artykuły  powiązane, które mogą zainteresować klienta
Uwaga
 Istnieje możliwość konfiguracji z poziomu systemu Comarch ERP Enterprise, czy wybranie artykułu powiązanego ma bezpośrednio dodawać go na dokument, czy najpierw ma zostać wyświetlony jego podgląd.
Okno z wszystkimi artykułami powiązanymi

W oknie dostępny jest przycisk [Pokaż kontrahentowi], który umożliwia zaprezentowanie kontrahentowi powiązań dostępnych dla zakupionego przez niego artykułu.

Przykład
W sklepie odzieżowym przy stanowisku kasowym prezentowana jest wystawa nowego artykułu. Przy każdych zakupach kasjerzy mają obowiązek zachęcania klientów do dokupienia nowego artykułu jako dodatku. W celu poprawy ergonomii takiego scenariusza, do artykułów został powiązany rodzajem Sugerowany do sprzedaży nowy artykuł.
Operator podczas skanowania produktów, widzi w obszarze roboczym nowy artykuł. Zachęca klienta do zakupu sugerowanego dodatku. Operator nie musi skanować dodatkowego artykułu, wystarczy, że wybierze artykuł powiązany na dokumencie.

Czy ten artykuł był pomocny?