Lista artykułów

Lista artykułów

Wybranie kafla [Artykuły] z ekranu głównego lub z poziomu menu bocznego wyświetla listę artykułów zdefiniowanych w systemie ERP oraz udostępnionych stanowisku POS.

Kafel [Artykuły]
Uwaga
Do aplikacji synchronizowane są wszystkie aktywne w systemie ERP kategorie podziału grup artykułów.
Lista artykułów

Artykuły ze zdefiniowaną cechą (wpływającą na partie) prezentowane są jako osobne pozycje dla każdej partii.
Na liście dostępne są kolumny:

 • Miniatura zdjęcia artykułu
 • Nazwa
 • Kod
 • Typ artykułu
 • Cena brutto – z najbardziej aktualnego cennika, domyślnego dla stanowiska POS typu ceny
 • Cena netto – z najbardziej aktualnego cennika, domyślnego dla stanowiska POS typu ceny
 • Waluta
 • Stawka VAT
 • Ilość – suma ilości zasobów magazynów handlowych dostępnych dla stanowiska POS
 • Rezerwacje (domyślnie ukryta)
Uwaga
W przypadku systemu Comarch ERP Enterprise podczas realizacji kompletacji zamówienia sprzedaży na stanowisku POS, zdarza się, że operator decyduje się na kompletację zamówienia z wykorzystaniem towarów, które nie zostały jeszcze przyjęte, w celu umożliwienia klientowi jak najszybszy odbiór zamówienia. W systemie ERP istnieje parametr: Uwzględniaj w rezerwacjach skompletowane artykuły, po aktywacji którego po przyjęciu, część towarów skompletowanych zostanie dodana do ilości zarezerwowanych artykułów.

Kolumna Rezerwacje na liście artykułów

Istnieje również możliwość zmiany widoczności kolumn odpowiadających atrybutom artykułów, o ile taki atrybut ma w systemie ERP włączoną taką opcję.
Jeżeli dla artykułu zdefiniowane są atrybuty i cechy (wpływające na partię), zostaną one wyświetlone pod nazwą artykułu.

Atrybuty oraz cechy wyświetlane pod nazwa artykułu
Atrybuty oraz cechy wyświetlane pod nazwa artykułu

Pole filtra tekstowego umożliwia wyszukiwanie/ograniczanie widocznych na liście artykułów, na podstawie:

 • nazwy
 • kodu
 • kodów EAN
 • właściwości artykułu (atrybut, cecha)

Poniżej filtra tekstowego znajdują się filtry rozwijalne, pozwalające na wyszukiwanie artykułów na podstawie cech lub atrybutów (np. kolor, rozmiar, gatunek) oraz kategorii podziału grup artykułów (np. asortyment).

Z poziomu listy można:

 • zweryfikować dostępność artykułu na innych sklepach przy pomocy przycisku [Dostępność w sklepach]
 • Podglądnąć zdjęcia przypisane do danego artykułu przy pomocy przycisku [Zdjęcia]
 • wydrukować etykiety artykułu przy pomocy przycisku [Drukuj etykiety] – wydruk musi być wcześniej utworzony i przypięty do stanowiska POS w systemie ERP

Obsługa kodów wagowych i wartościowych (Enteprise)

Uwaga
Funkcjonalność Obsługa kodów wagowych i wartościowych dostępna jest we współpracy z Comarch ERP Enterprise.

Obsługa GS1-128 została opracowana w celu zapewnienia globalnego standardu wymiany danych pomiędzy różnymi firmami. GS1-128 umożliwia nie tylko kodowanie danych, jak na przykład standardowy kod kreskowy, ale również zapewnia metodę definiowania znaczenia danych. Jest to standard, który definiuje formatowanie określonego typu danych – dzięki flagowemu znakowi skanery umożliwiają zidentyfikowanie zeskanowanego kodu jako GS1-128.

Skanowanie EAN-128 możliwe jest dla dokumentów MM w dwóch przypadkach:

 • MM- utworzono ręcznie przez operatora na stanowisku POS
 • MM- utworzono w wyniku zamówienia wewnętrznego

Oprócz kodów wagowych na stanowisku POS możliwa jest obsługa kodów wartościowych, czyli kodów przekazujących podczas skanowania towaru, zaszytą wartość w kodzie. Na podstawie takiego kodu dodawana jest na stanowisku POS odpowiednia ilość tego towaru na dokument.

Czy ten artykuł był pomocny?