Drukarka fiskalna

Aplikacja współpracuje z następującymi modelami drukarek:

 • Elzab Mera
 • Elzab Omega
 • Emar Printo 57T
 • Epson TM-T801 FV
 • Innova Market
 • Novitus
 • Posnet Thermal
Uwaga
Z poziomu systemu ERP należy określić mapowanie stawek VAT dla wybranego stanowiska POS.
Aby skonfigurować drukarkę fiskalną należy wybrać z menu głównego przycisk [Konfiguracja], a następnie [Drukarka fiskalna].

Kafel [Drukarka fiskalna]
Widok Konfiguracja drukarki fiskalnej

W wyświetlonym oknie, w sekcji Ustawienia sterownika należy uzupełnić następujące pola:

 • Plik sterownika – za pomocą przycisku [Wybierz plik] należy wskazać plik Comarch.B2.Printer2.dll zawierający sterowniki do drukarek fiskalnych. Plik ten znajduje się w katalogu bin\Drivers w folderze instalacyjnym Comarch POS i posiada implementację współpracy z wieloma modelami drukarek fiskalnych.
 • Dostępne drukarki – należy wskazać model drukarki z listy dostępnych modeli dla pliku sterownika
 • Typ połączenia – należy wybrać typ połączenia drukarki fiskalnej, dostępne opcje:
  • TCP/IP
  • Port szeregowy 
 • Port szeregowy – pole dostępne w przypadku wybrania jako typ połączenia: Port szeregowy. Należy wskazać port COM, do którego jest podłączona drukarka fiskalna.
 • IP drukarki – pole dostępne w przypadku wybrania jako typ połączenia: TCP/IP. Należy wskazać adres IP drukarki, dostępny w konfiguracji drukarki fiskalnej.
 • Port drukarki – pole dostępne w przypadku wybrania w typ połączenia: TCP/IP. Należy w nim wprowadzić numer portu, na którym odbywać się będzie komunikacja pomiędzy programem Comarch POS, a drukarką fiskalną.
Uwaga
W celach testowych można skorzystać ze sterownika Comarch.B2.DummyPrinter.dll imitującego prawidłowe połączenie z drukarką.

W sekcji Dodatkowe ustawienia znajdują się opcjonalne parametry:

 • Loguj kasjera na starcie systemu – drukuje informacje o numerze stanowiska oraz numerze operatora przy uruchomieniu drukarki
 • Drukuj numer paragonu/faktury – drukuje numer systemowy paragonu/faktury na wydruku dokumentu
 • Drukuj EAN dokumentu jako kod kreskowy – drukuje numer EAN dokumentu w formie kodu kreskowego
Uwaga
Drukowanie numeru EAN dokumentu możliwe jest dla drukarek Novitus oraz Posnet posiadających taką funkcjonalność.
 • Drukuj rabat pozycji – drukuje wartości nadanego rabatu dla danej pozycji dokumentu
 • Drukuj faktury fiskalne – drukuje faktury na drukarce fiskalnej obsługującej taką funkcję. Dodatkowo w konfiguracji systemu musi być włączona funkcja Fiskalizacja faktur.
Uwaga
W przypadku drukarki fiskalnej POSNET Thermal HD oraz zaznaczonych parametrów Drukuj faktury fiskalne, Drukuj rabat pozycji nie ma możliwości drukowania faktur fiskalnych z informacją o rabacie.
 • Drukuj notę debetową – drukuje noty debetowe na drukarce fiskalnej posiadającej taką funkcję. Parametr domyślnie zaznaczony po zainstalowaniu drukarki.
 • Drukuj NIP nabywcy – drukuje numer NIP nabywcy wskazanego na dokumencie sprzedażowym na drukarce fiskalnej posiadającej taką funkcję
 • Drukuj NIP w linii kasjera – umożliwia wydrukowanie numeru NIP nabywcy w linii kasjera, za numerem kasy i oznaczeniem kasjera, w sytuacji gdy drukarka nie obsługuje drukowania NIP
 • Drukuj oznaczenie kasjera i stanowiska – drukuje dodatkowo oznaczenie kasjera i stanowiska. Oznaczenie kasjera definiowane jest w systemie ERP.

Przycisk [Sprawdź połączenie] umożliwia weryfikację połączenia z drukarką fiskalną.

Czy ten artykuł był pomocny?