Bramki

Aplikacja Comarch POS pozwala na obsługę licznika wejść/wyjść klientów sklepu.
Konfiguracja usługi dostępna jest z poziomu [Konfiguracja] → [Bramki]

Kafel [Bramki]
Uwaga
Usługa bramek (usługa LS) może być zainstalowana oraz uruchomiona tylko na jednym stanowisku POS w obrębie danego centrum. Do bazy stanowiska, na którym została zainstalowana usługa LS, są importowane dane z bazy czytnika wejść/wyjść. Dane te są następnie synchronizowane do bazy systemu ERP.
Konfiguracja usługi bramek

Z poziomu widoku Konfiguracja usługi bramek można zainstalować, uruchomić, zatrzymać, odinstalować usługę LS.

Możliwe akcje dla usługi LS
Możliwe akcje dla usługi LS

Po instalacji usługi należy:

  • podać adres IP oraz port, po którym ma działać. Dzięki tym ustawieniom inne stanowiska POS w obrębie tego samego centrum mogą pobierać informacje o liczbie wejść/wyjść.
Sekcja Konfiguracja usługi bramek
Sekcja Konfiguracja usługi bramek
  • wybrać plik sterownika przy pomocy przycisku [Wybierz plik]. Plik Comarch.POS.GateReader.dll znajdujący się w katalogu bin, w folderze instalacyjnym Comarch POS jest zintegrowany z licznikami wejść/wyjść producenta Letronic.
Sekcja Sterownik bramek
Sekcja Sterownik bramek

Konfigurację sterownika można uzupełnić po wybraniu przycisku [Konfiguracja sterownika] podając namiary na bazę licznika wejść/wyjść.

Konfiguracja sterownika
Konfiguracja sterownika

Prezentacja danych z licznika wejść/wyjść

Informacje dotyczące liczby wejść w ciągu dnia oraz w ciągu ostatniej godziny prezentowane są na zakładce Podsumowanie sprzedaży.

Prezentacja danych z licznika wejść na Podsumowaniu sprzedaży

Prezentacja danych na pozostałych stanowiskach POS

Aby prezentować dane dotyczące liczby wejść/wyjść na pozostałych stanowiskach sprzedaży detalicznej sklepu (w obrębie danego centrum), należy na każdym z nich uruchomić oraz skonfigurować połączenie do usługi LS z poziomu [Konfiguracja]

 

Konfiguracja połączenia do usługi LS na pozostałych stanowiskach POS w obrębie tego samego sklepu

Po zaznaczeniu parametru Konfiguracja licznika wejść/wyjść należy uzupełnić PODLINKOWAĆ (te same dane <- do sekcji wyżej, w której było to opisane) te same dane, które są wypełnione na stanowisku POS, na którym wcześniej została zainstalowana usługa LS.

 

Konfiguracja usługi
Przykład
W sklepie są cztery stanowiska sprzedaży detalicznej o kodach: POS1, POS2, POS3, POS4. Przy wejściu do sklepu został zainstalowany licznik wejść/wyjść producenta Letronic.
Na zainstalowanym na serwerze PCSTANOWISKOPOS3 stanowisku POS3 została zainstalowana usługa LS, która łączy się do bazy licznika wejść/wyjść. Zaimportowane dane do bazy stanowiska prezentowane są na stanowisku POS3 oraz przekazywane podczas synchronizacji do systemu ERP.
Aby dane z licznika wejść/wyjść były widoczne na każdym stanowisku POS na stanowisku POS3 należy w sekcji Konfiguracja usługi bramek uzupełnić pole AdresIP: localhost oraz Port: 8919.
Na pozostałych stanowiskach: POS1, POS2, POS4 w konfiguracji usług należy włączyć parametr Używaj usługi bramek oraz uzupełnić pole AdresIP: PCSTANOWISKOPOS3, oraz Port: 8919.
W efekcie dane z licznika wejść/wyjść są przekazywane na stanowisko POS3, do systemu ERP oraz na stanowiska POS1, POS2, POS4.

Czy ten artykuł był pomocny?