Integracja z Ingenico

Uwaga
Funkcjonalność dotyczy francuskiej wersji bazy.

Współpraca aplikacji Comarch POS z terminalem płatniczym od dostawcy Ingenico możliwa jest po wprowadzeniu odpowiednich zmian w pliku tekstowym POS2.exe.config dostępnym w katalogu instalacyjnym aplikacji. W pliku należy odkomentować moduł:

<module assemblyFile=”Comarch.POS.Terminal.IngenicoFR.dll” moduleType=”Comarch.POS.Terminal.IngenicoFR.Module, Comarch.POS.Terminal.IngenicoFR” moduleName=”Comarch.POS.Terminal.IngenicoFR” />

oraz zakomentować moduł:

<!— <module assemblyFile=”Comarch.POS.Terminal.dll” moduleType=”Comarch.POS.Terminal.Module, Comarch.POS.Terminal” moduleName=”Comarch.POS.Terminal” /> —>

Do prawidłowej obsługi terminala płatniczego oraz walidacji numeru czeku wymagane jest również zainstalowanie na danym stanowisku komponentu C3 driver.

Uwaga
Pobranie komponentu C3 driver możliwe jest dla francuskiej wersji bazy.

Konfiguracja terminala płatniczego

Integracja z terminalami płatniczymi Ingenico pozwala na obsługę płatności typu Karta.
W celu skonfigurowania terminala płatności Ingenico należy wybrać kafel [Konfiguracja], a następnie [Terminal płatniczy Ingenico].

Kafel [Terminal płatniczy Ingenico]
W oknie Konfiguracja terminala płatniczego Ingenico należy uzupełnić następujące pola:

  • Identyfikator terminala – kod urządzenia dostarczany przez dostawcę terminala
  • Port szeregowy terminala – port COM, do którego podłączony jest terminal
  • IP serwera transakcyjnego #1, #2, #3 – różne IP, po którym terminal łączy się z serwerem transakcyjnym

Dla każdego IP należy określić:

  • Port – port, po którym terminal łączy się z serwerem transakcyjnym
Konfiguracja terminala Ingenico

Przy pomocy przycisku [Sprawdź połączenie] użytkownik może zweryfikować połączenie z terminalem.
W sekcji Ustawienia dodatkowe istnieje możliwość ustawienia parametrów:

  • Limit czasu operacji (ms) – domyślna wartość to 60000 ms (60 sekund) – jest to czas na wykonanie operacji zapłaty kartą
  • Maksymalna długość linijki wydruku – domyślna wartość to 24
  • Logowanie komunikacji – włączony parametr oznacza, że we wskazanym pliku zapisywane są logi

Czy ten artykuł był pomocny?