Podsumowanie sprzedaży

Zakładka Podsumowanie sprzedaży, dostępna w oknie Podsumowania stanowiska, prezentuje dane dotyczące transakcji handlowych w ramach danej sesji.

Okno Podsumowanie sprzedaży
Okno Podsumowanie sprzedaży

Na zakładce dostępne są następujące informacje:

 • Sprzedaż łącznie – wartość wystawionych paragonów i faktur bez uwzględnienia zaliczek oraz faktur wygenerowanych do paragonu
 • Sprzedaż w cenie regularnej – wartość brutto obliczana w walucie systemowej bez uwzględniania udzielonych rabatów
 • Wartość udzielonych rabatów – różnica wartości pól Sprzedaż łącznie oraz Sprzedaż w cenie regularnej
 • Wartość sprzedanych bonów – nie obejmuje bonów wydanych w procesie korekt oraz w formie reszty
 • Korekty – wartość wystawionych korekt dokumentów bez uwzględnienia korekt zaliczek
 • Średnia wartość sprzedaży
 • Średnia wartość sprzedanych produktów – liczona jako suma ilości ze wszystkich pozycji na dokumencie handlowym bez względu na wykorzystanie różnych jednostek miary
 • Liczba wystawionych dokumentów handlowych
 • Liczba sprzedanych artykułów – wyliczana jest suma pozycji dokumentów handlowych ze względu na wykorzystywanie różnych jednostek miary
 • Procent udzielonych rabatów – wartość procentowa ilorazu kwoty udzielonych rabatów oraz sprzedaży łącznej
 • Liczba sprzedanych bonów
 • Liczba wystawionych korekt
 • Liczba zwróconych artykułów – obliczana na podstawie KIPAR, KIFS oraz korekt ręcznych (z wyjątkiem korekt faktur generowanych do korekt paragonów)
 • Średnia ilość artykułów na dokumencie

Dodatkowo, jeżeli na POS zostały zdefiniowane karty lojalnościowe, w oknie widoczna jest sekcja Program lojalnościowy prezentująca następujące pola:

 • Liczba wydanych kart lojalnościowych – liczba aktywowanych kart
 • Liczba dokumentów z kartą lojalnościową – liczba wystawionych dokumentów handlowych z dodanym numerem karty lojalnościowej
 • Liczba dokumentów bez karty lojalnościowej – liczba wystawionych dokumentów handlowych bez dodanego numeru karty lojalnościowej
Sekcja Program lojalnościowy

Ponadto, jeżeli została skonfigurowana usługa bramek, w oknie widoczna jest sekcja Licznik wejść zawierająca dane:

 • Ilość wejść w ciągu dnia
 • Ilość wejść w ciągu ostatniej godziny
Sekcja Licznik wejść

Czy ten artykuł był pomocny?