Przykłady

Uzupełnieniem niniejszego dokumentu jest solucja Visual Studio z pełną listą przykładów podzielonych na oddzielnego projekty. Aby uruchomić przykłady można zbudować całą solucję, następnie skopiować pliki wynikowe do folderu instalacyjnego POS-a i zarejestrować tylko jeden moduł inicjujący POSUsageExample.dll (instrukcja rejestracji znajduje się w pliku README.txt solucji). Alternatywą jest budowanie każdego projektu z osobną (w zależności który przykład chcemy przeanalizować) i tylko tę wybraną bibliotekę zarejestrować w aplikacji POS. Projekty podzielone są na trzy kategorie: przykłady użycia kontrolek, przykłady całych widoków oraz przykłady rozszerzalności istniejących widoków.

Przykłady użycia kontrolek POS-a

Przykłady użycia kontrolki ComboBox2

Przykłady użycia kontrolki ze standardowym widokiem modalnym listy do wyboru oraz z niestandardową prezentacją. Dostępne w projekcie ComboBox2Example.

Przykład użycia kontrolki ButtonSpinner

Przykład użycia kontrolki wraz z TextBoxem do sterowania wartościami liczbowymi wprowadzonymi przez użytkownika. Dostępny w projekcie ButtonSpinnerExample.

Przykład użycia kontrolki ComboBoxButton

Dostępny w projekcie ComboBoxButtonExample.

Przykład użycia kontrolki MultiButton

Przykład użycia kontrolki wraz z pełną zarządzalnością w aplikacji. Dostępny w projekcie MultiButtonExample.

Przykład użycia kontrolki ItemsContainer

Przykłady użycia kontrolki wraz z pełną zarządzalnością w aplikacji. Pierwszy z definicją elementów w xaml-u, drugi z dynamicznie asynchroniczną budowaną zawartością w kodzie. Dostępne w projekcie ItemsContainerExample.

Przykład użycia kontrolki Grid

Przykład budowy w pełni zarządzalnego widoku w oparciu o Grid. Dostępny w projekcie GridExample.

Przykład użycia kontrolki FieldControl

Przykłady użycia kontrolki wraz z pełną zarządzalnością i obsługą walidacji. Dostępne w projekcie FieldControlExample.

Przykład użycia kontrolek TabControl i TabControlItem

Przykłady użycia kontrolki TabControl oraz TabControlItem do tworzenie zakładek na widoku. Dostępny w projekcie TabControlExample.

Przykład użycia kontrolki DatePicker2

W projekcie DatePicker2Example zamieszczono kod przykładowego użycia kontrolki wraz z walidacją.

Przykłady tworzenie widoków

Prosty moduł z nowym pustym widokiem

Przykład przedstawia w jaki sposób należy tworzyć moduły rozszerzające dla POS-a. Dostępny w projekcie EmptyViewExample. Składa się z klasy Module pozwalającej na rejestrację modułu oraz pustego widoku (SimpleView, SimpleViewModel), wraz z trybem zarządzania interfejsem (DesignSimpleViewModel). Widok został zarejestrowany w postaci kafla w menu głównym aplikacji POS.

Typowy widok listy dokumentów

Przykład przedstawia budowę typowego widoku z listą pobierającą dane asynchronicznie, wspierającą sortowanie oraz stronicowanie, wyszukiwarką oraz filtrami. Składa się z klasy Module (która odpowiada za rejestrację modułu rozszerzającego oraz widoku w postaci kafla w menu głównym aplikacji POS) oraz klas widoku i view-modelu listy – SimpleListView, SimpleListViewModel i DesignSimpleListViewModel. Przykład dostępny w projekcie DataGridCompleteExample.

Typowy widok dokumentu handlowego

Przykład przedstawia budowę typowego widoku dokumentu handlowego, zawierającego DataGrid oraz wyszukiwarkę SearchBox. Dostępny w projekcie DocumentExample.

Widok dokumentu handlowego z obsługują atrybutów

Przykład budowy widoku dokumentu handlowego wzbogacony o obsługuję atrybutów dla listy oraz w postaci dynamicznie generowanych kontrolek w kontenerze widoku. Dostępny w projekcie DocumentAttributesExample.

Przykłady rozszerzalności istniejących widoków POS-a

Dodawanie kontrolki do kontenera istniejącego widoku

Projekt ControlExtensionsExamples zawiera przykład opisany w tym dokumencie oraz drugi pokazujący dodawanie przycisków zarówno do kontenera ItemsContainer jak i na Grid do istniejącego widoku stworzonego w tym samym projekcie.

Dodawanie kolumny do DataGrida na istniejącym widoku

Pełny przykład opisanej w tym dokumencie rozszerzalności kolumn DataGrida w projekcie DataGridColumnExtensionExample.

Przykład implementacji własnego sposobu agregacji danych w DataGridzie

W projekcie DataGridAggregationExample przedstawiono przykładową implementację agregacji w postaci mediany.

Przykład rozszerzenia obszaru statusowego

Projekt StatusBarExtensionExample dodaje dwa przyciski do obszaru statusowego. Jeden będący skrótem do otwierania nowego dokumentu handlowego, drugi wykorzystujący kontrolkę ComboBoxButton.

Czy ten artykuł był pomocny?