Wprowadzenie

Wprowadzenie

Aplikacja POS stworzona została z użyciem technologii Windows Presentation Foundation. Szkielet programu podzielić można na kilka sekcji. Podstawową sekcją jest zawartość – jest to centralny obszar aplikacji, w którym prezentowana jest treść w postaci widoków. Drugim elementem jest sekcja nagłówka, nierozerwalnie powiązana z zawartością (widokami), która jest swego rodzaju tytułem dla treści prezentowanych w zawartości. Oprócz tego możemy również wyróżnić sekcję statusu, w której znajdują się przyciski szybkiego dostępu (takie jak zamknij, minimalizuj) oraz przedstawiona jest informacja o aktualnie zalogowanym użytkowniku.

W sekcji zawartości wyświetlane są widoki. Wyróżniamy ich trzy rodzaje:

  • widok podstawowy (primary view)
  • widok modalny (modal view) – widok wyświetlany na widoku podstawowym. Widok przysłania i blokuje możliwość interakcji użytkownika na widoku podstawowym. Nie blokowana jest natomiast logika. Po zamknięciu następuje powrót do widoku podstawowego.
  • widok komunikatu (message view) – widok wyświetlany na widoku podstawowym lub modalnym. Widok przysłania iblokuje możliwość interakcji użytkownika z widokami znajdującymi się pod spodem. Nie blokowana jest natomiast logika. Widok charakteryzuje się rozciągnięciem na całą szerokość ekranu, oraz tłem w kolorze czcionki widoku podstawowego. Typowe użycie: komunikat błędu, pytanie podczas zamykania aplikacji, itp.

Każdy z nich tworzony jest w taki sam sposób (patrz artykuł Tworzenie widoków). To, w jaki sposób widok zostanie zaprezentowany, zależy od sposobu jego otwarcia (więcej w artykule Nawigacja między widokami).

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?