Udostępnienie wydruku na stanowisku POS (Comarch ERP Altum)

Po stworzeniu swojego wydruku należy go zaimportować po stronie Altum. W tym celu otwieramy okno konfiguracji wydruków (Konfiguracja -> Narzędzia -> Wydruki). Odnajdujemy miejsce gdzie chcemy wpiąć wydruk.

Lista możliwych miejsc gdzie można wpiąć wydruk dostępny na stanowisku POS:

  • Szczegóły faktury sprzedaży
  • Szczegóły paragonu
  • Szczegóły operacji kasowo-bankowej
  • Szczegóły korekty ilościowej faktury sprzedaży
  • Szczegóły korekty ilościowej paragonu
  • Szczegóły zmiany kasjera
  • Raport dzienny
  • Szczegóły reklamacji sprzedaży
  • Szczegóły MM-
  • Szczegóły dokumentu PRP

W każdym z powyższych miejsc wydruk zostanie uruchomiony po zatwierdzeniu / zapisaniu dokumentu danego typu.

Po odnalezieniu właściwego miejsca naciskamy przycisk Dodaj.

Lista wydruków
Lista wydruków

Wpisujemy nazwę wydruku, zmieniamy Typ formatu na POS 2.0.

Dodanie nowego wydruku
Dodanie nowego wydruku

Następnie naciskamy przycisk Zbuduj definicję z grupy przycisków Raport POS 2.0. Otwiera nam się okno gdzie wskazujemy pliki wchodzące w skład wydruku i naciskamy Otwórz.

Budowanie definicji wydruku
Budowanie definicji wydruku

Po zaimportowaniu wydruku do bazy otrzymujemy komunikat o poprawnym zaimportowaniu definicji i zapisujemy wydruk.

Następnie przechodzimy do konfiguracji stanowiska POS na zakładkę wydruki (Konfiguracja -> Struktura praw-> Edytujemy właściwe centrum -> Zakładka Stanowiska POS -> Edycja wybranego stanowiska POS -> Zakładka Wydruki). Na liście dostępnych miejsc dołączamy dodany przed chwilą wydruk.

Na oknie definicji wydruków dostępny jest parametr „Drukuj na domyślnej drukarce systemowej”. Po zaznaczeniu tego parametru wydruk będzie odbywał się na domyślnej drukarce systemowej z pominięciem wyboru drukarki.

Dołączenie wydruku do stanowiska POS
Dołączenie wydruku do stanowiska POS
Okno konfiguracji stanowiska POS zakładka Wydruki
Okno konfiguracji stanowiska POS zakładka Wydruki

Przechodzimy na stanowisko POS, gdzie uruchamiamy aktualizację danych. Po aktualizacji danych nowy wydruk zostaje przesynchronizowany do folderu wskazanego w POS.exe.config w kluczu o nazwie PrintoutsDirectory (domyślnie c:\Retail\POS2\Printouts\ ).

Folder stanowiska POS z przesynchronizowanymi wydrukami
Folder stanowiska POS z przesynchronizowanymi wydrukami

Po synchronizacji wydruku nadawana jest unikalna nazwa (guid).

Na bazie firmowej można zweryfikować, za pomocą poniższego skryptu, który wydruk o jakiej nazwie do folderu o jakiej nazwie został przesynchronizowany.

Zapytanie weryfikujące nazwę folderu wydruku
Zapytanie weryfikujące nazwę folderu wydruku

 

Czy ten artykuł był pomocny?