Wprowadzenie do wydruków (Altum, Enterprise, XL)

Wprowadzenie do wydruków (Altum, Enterprise, XL)

W aplikacji Comarch POS dostępne są standardowe wydruki, które można modyfikować i dostosowywać do wymagań Klienta. Definicje wydruków dostępnych na stanowisku POS znajdują się standardowo w lokalizacji: C:\Retail\POS2\Printouts.

Folder z wydrukami Comarch POS

Domyślną lokalizację wydruków można zmienić edytując wpis:

<add key=”PrintoutsDirectory” value=”C:\Retail\POS2\2021_2\Printouts” /> znajdujący się w pliku POS2.exe.config dostępnym w katalogu Comarch Retail POS.

Ścieżka do wydruków w pliku POS2.exe.config

Na stanowisku POS standardowo dostępne są wydruki:

 • Korekty faktury zaliczkowej
 • Faktury zaliczkowej
 • Protokołu przyjęcia zwrotu/reklamacji
 • Noty debetowej
 • Przesunięcia międzymagazynowego
 • Operacji kasowych
 • Zamknięcia zmiany kasjera
 • Protokołu rozbieżności
 • Paragonu
 • Korekty ilościowej paragonu
 • Faktury sprzedaży
 • Korekty ilościowej faktury sprzedaży
 • Zamówienia sprzedaży
 • Oferty sprzedaży
 • Tax Free

Każda definicja znajduje się w oddzielnym katalogu, którego nazwa jest jednocześnie nazwą definicji. Wewnątrz w katalogu muszą zostać umieszczone co najmniej trzy pliki definiujące: źródło danych, układ wydruku oraz jego wygląd. Każdy z tych plików musi być poprawnym plikiem xml o określonej nazwie. W folderze danej definicji wydruku znajdują się pliki:

 • Data.xml
 • Layout.xml
 • logo.png
 • Styles.xml
Folder wydruku paragonu

Dodawanie nowej definicji wydruku dokumentu

Aby dodać nowy wydruk należy utworzyć jego definicję tworząc pliki Data, Layout i Style, następnie zapisać je w formacie xml.

Istnieje możliwość dodania kilku definicji dla jednego dokumentu. Nowe definicje wydruków znajdują się również w folderze C:\Retail\POS2\Printouts.

Po dodaniu dodatkowych definicji wydruku na stanowisku POS podczas wydruku danego dokumentu, operator ma możliwość wyboru definicji wydruku:

Dostępne wydruki dla dokumentu paragon

Na bazie POS istnieją dwie istotne tabele, dotyczące wydruków:

 • Printouts – zawiera informacje o podpiętych wydrukach do danego stanowiska POS, a także aktywności danego wydruku i ilości kopii jakie ma tworzyć
 • PrintoutAvailability – zawiera informacje o dostępnych definicjach wydruków i ich miejscu w systemie

Aplikacja Printouts Editor

Aplikacja umożliwia podgląd wydruku na podstawie przykładowego dokumentu, oraz wprowadzenie modyfikacji istniejących definicji wydruków lub dodania nowej. Aplikacja znajduje się w katalogu instalacyjnym Comarch ERP Altum, domyślna ścieżka: C:\Comarch ERP Altum\Headquarters\PrintoutsEditor.

Uwaga
W przypadku braku instalatora, należy skontaktować się z Asystą Techniczną, w celu udostępnienia aplikacji.
Główne okno aplikacji Printouts Editor

Z górnego menu dostępne są przyciski w sekcji Baza:

 • [Połączenie] – otwiera okno z danymi do połączenia z bazą, należy uzupełnić:
  • Nazwę serwera – serwer SQL z bazą danych POS
  • Nazwę użytkownika – nazwa użytkownika SQL
  • Hasło – hasło użtkownika SQL
  • Nazwę bazy danych – nazwa zrestorowanej bazy POS
Okno logowania połączenia z bazą POS

W oknie po wybraniu przycisku [Login] następuję weryfikacja wprowadzonych danych. Po poprawnym wprowadzeniu danych z prawej strony zostanie wyświetlony komunikat o połączeniu do bazy wprowadzonej w oknie logowania.

 • [Wczytaj Bazę] – umożliwia bezpośrednie wczytanie bazy z wybranej lokalizacji. Należy wybrać plik o rozszerzeniu .mdf
Uwaga
Wybrana baza nie może być zrestorowana na serwerze.

w sekcji Wydruki:

 • [Nowy] – umożliwia tworzenie nowego wydruku, po wybraniu przycisku otwiera się standardowy format wydruku składający się z kilku zakładek
Standardowy format wydruku po wybraniu przycisku [Dodaj]
 • [Otwórz] – otwiera do podglądu/modyfikacji wybraną definicję wydruku
 • [Zapisz] – zapis wprowadzonych zmian w otwartym wydruku

Podgląd definicji wydruku

Po wprowadzeniu danych logowania do połączenia i wybraniu przycisku [Otwórz], użytkownik ma możliwość wybrać definicję wydruku, do podglądu na podstawie istniejącego dokumentu w bazie.

Okno wyboru definicji wydruku

Na przykład użytkownik wybiera z folderu C:\Retail\POS2\Printouts definicję wydruku o nazwie: POS20_PL_ReceiptDetails. Otworzy się widok składający się z kilku zakładek:

 • Data – prezentowane są dane z pliku Data.xml
 • Layout – prezentowane są dane z pliku Layout.xml
 • Style – prezentowane są dane z pliku Style.xml
 • Parameters – należy wprowadzić parametr wydruku, jest to ID odpowiedniego dokumentu istniejącego w bazie POS
Podgląd definicji wydruku POS20_PL_ReceiptDetails
Zakładka Parameters

Po pierwszym otworzeniu wybranej definicji wydruku obok zakładki Parameters pojawia się znak ostrzegawczy z wykrzyknikiem, który informuję o braku parametrów wydruku, przez co fizyczny podgląd wydruku nie jest możliwy.

Zakładka Parameters

Parametrem wydruku jest ID dokumentu z tabeli Documents.TradeDocuments z bazy POS, ponieważ podgląd jest możliwy na przykładowym dokumencie.

Uwaga
Należy pamiętać, żeby w wybranej definicji wydruku otwierany był odpowiedni typ dokumentu na przykład dla POS20_PL_ReceiptDetails musi to być paragon.
Podgląd definicji wydruku na konkretnym przykładzie dokumentu

Po załadowaniu parametrów wydruku, na konkretnym dokumencie widzimy jakie dane wyświetlane są na podglądzie wydruku. Z tego poziomu jesteśmy w stanie modyfikować dane w zakładkach Data, Layout i Style.

Czy ten artykuł był pomocny?