Jak zgłosić udział pracownika w PPK?

Uczestnictwo pracownika w PPK można odnotować:

  • w momencie dodawania go ręcznie na Liście pracowników,
  • zaimportować z arkusza MS Excel z odnotowanym uczestnictwem,
  • z poziomu istniejącej już karty pracownika.

W celu zgłoszenia pracownika do PPK należy z poziomu ekranu startowego aplikacji wybrać opcję Pracownicy, a następnie po rozwinięciu rekordu z wybraną osobą nacisnąć przycisk Zobacz kartę pracownika. Na formularzu pracownika, na zakładce Uczestnictwo w PPK należy wybrać zieloną opcję Zgłoś do PPK. Po jej wybraniu pojawi się poniższy formularz:

Na formularzu należy wprowadzić datę zgłoszenia do PPK oraz informacje o wysokościach składek pracownika i pracodawcy.

Uwaga

Jeśli wynagrodzenie pracownika jest niższe niż 120% najniższego wynagrodzenia (2700zł brutto miesięcznie w 2019r.) może on złożyć wniosek o obniżenie składki podstawowej pracownika. Po zaznaczeniu opcji Tak, podlega pole z wysokością składki podstawowej pracownika stanie się edytowalne i będzie można wprowadzić jej nową wartość.

 

Czy ten artykuł był pomocny?