Jakie akcje są możliwe do wykonania z Listy pracowników (współpraca z Comarch ERP HR)?

W aplikacji współpracującej z Comarch ERP HR z poziomu Listy pracowników można wykonać następujące akcje:

  •   – opcja tworzenia plików w formacie xml dostępna jest dla pracowników ze statusami Przystępuje, informacja niewysłana oraz Rezygnuje, informacja niewysłana,
  •  – podejrzenie formularza pracownika i wprowadzanie zmian, opcja dostępna po rozwinięciu ikony  przy konkretnym nazwisku,
  •  wyszukiwanie – wyszukiwać pracowników można według nazwiska, imienia lub numeru PESEL,
  •  filtrowanie – filtrować pracowników można według występujących statusów oraz po opcjach: wszyscy pracownicywszyscy uczestnicy, wszyscy rezygnujący, wszyscy oczekujący, uczestnicy bez numeru identyfikacyjnego,
  • – wydrukować lub pobrać w formacie PDF następujące wydruki: Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPKDeklarację dotyczącą wpłat podstawowych do PPKDeklarację dotyczącą wpłat dodatkowych do PPKWniosek o dokonywanie wpłat do PPKWniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPKDeklarację rezygnacji z PPK.
  • po zaznaczeniu wybranych pracowników i rozwinięciu ikony dostępna jest również możliwość utworzenia plików XML związanych z przystąpieniem/ rezygnacją z PPK.

Wskazówka
Jako Comarch ERP HR rozumiane są:

  • Comarch ERP Optima,
  • Comarch ERP XL HR,
  • Comarch ERP Altum HR.

Czy ten artykuł był pomocny?