Skąd aplikacja pobiera dane o uczestnictwie/ rezygnacji pracownika z PPK?

Podobnie jak w przypadku danych osobowych pracowników, aplikacja Comarch PPK współpracująca z systemem Comarch ERP HR pobiera dane z bazy danych systemu ERP. Informacje o uczestnictwie, wysokościach składek (podstawowej i dodatkowej pracownika), ewentualnym obniżeniu składki lub rezygnacji z PPK należy odnotowywać w Comarch ERP HR na formularzu danych kadrowych pracownika z poziomu zakładki 7. PPK/Dodatkowe.

W przypadku posiadania modułu Płace i Kadry Plus Comarch ERP HR operacje związane z wprowadzeniem uczestnictwa, wysokościami składek lub rezygnacją z PPK można odnotowywać poprzez seryjną zmianę wartości pola działającą dla pracowników zaznaczonych na Liście pracowników (Płace i Kadry> Kadry).

Historia zmian jest uzupełniana na podstawie danych przesłanych do wybranej instytucji finansowej (za pomocą pliku XML lub wymiany bezpośredniej w przypadku wybranych instytucji). Uwzględniane są zmiany wartości procentowych poszczególnych składek oraz informacje o przystąpieniu lub rezygnacji pracownika z PPK.

W przypadku, gdy pracownik zrezygnował z uczestnictwa w PPK na jego karcie wyświetlana jest informacja o dacie automatycznego wznowienia uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Z tego poziomu istnieje możliwość utworzenia pliku XML (zobacz: Gdzie zapisywane są utworzone w aplikacji pliki XML?) lub w przypadku instytucji finansowej umożliwiającej automatyczną wymianę danych bezpośredniego przesłania informacji o automatycznym wznowieniu uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Wskazówka
Jako Comarch ERP HR rozumiane są:

  • Comarch ERP Optima,
  • Comarch ERP XL HR,
  • Comarch ERP Altum HR.

Czy ten artykuł był pomocny?