Skąd aplikacja pobiera dane pracowników – czy można je zmienić z poziomu aplikacji?

Aplikacja Comarch PPK współpracująca z Comarch ERP HR dane osobowe pracowników wyświetla jedynie w trybie do odczytu – są one pobierane z bazy danych systemu ERP HR. Wyświetlane dane są aktualne na dzień bieżący (dzień logowania do aplikacji Comarch PPK).

Jeśli w danych osobowych pracownika następuje zmiana, należy odnotować ją z poziomu bazy danych systemu Comarch ERP HR. W samej aplikacji Comarch PPK nie ma możliwości wprowadzenia zmian w zakresie danych kadrowych pracownika.

W celu przekazania do instytucji finansowej danych kontaktowych pracowników tj. telefon, adres email należy z poziomu bazy danych Comarch ERP HR, na formularzu danych kadrowych pracownika, zaznaczyć parametr Przekaż dane kontaktowe pracownika do instytucji finansowej.

Wskazówka
Jako Comarch ERP HR rozumiane są:

  • Comarch ERP Optima,
  • Comarch ERP XL HR,
  • Comarch ERP Altum HR.

Czy ten artykuł był pomocny?