Pomyłka przy wprowadzaniu pracownika – czy można go usunąć z Comarch PPK?

Jeśli podczas wprowadzania pracowników (ręcznie lub za pomocą importu z arkusza MS Excel) zaszła pomyłka i wybrana osoba została wprowadzona/ zaczytana nadmiarowo, można ją usunąć z aplikacji. Z menu głównego należy wybrać opcję pracownicy i otworzyć kartę pracownika. Na karcie pracownika dostępna jest opcja Usuń pracownika – dzięki niej możemy usunąć daną osobę z aplikacji. Opcja ta będzie aktywna wyłącznie, gdy pracownik nie został zgłoszony do PPK i nie odnotowano rezygnacji z PPK.

Czy ten artykuł był pomocny?