Podsumowanie dnia

image_print

Okno Podsumowanie dnia dostępne jest po wybraniu [Raporty i rozliczenia] → [Podsumowanie dnia]. Podzielone jest na cztery główne zakładki:

W oknie użytkownik może:

 

Okno Podsumowanie dnia
Okno Podsumowanie dnia

 

W lewym górnym rogu okna prezentowana jest data aktualnie otwartego podsumowania dnia. Domyślnie jest to data bieżąca. Po wybraniu pola z datą pojawi się okno kalendarza, które pozwala na wyświetlenie podsumowania na wskazany przez użytkownika dzień.

 

Wybór zakresu dat dla sesji operatora
Wybór zakresu dat dla sesji operatora

 

Jeżeli na stanowisku POS w ramach danego dnia utworzona została więcej niż jedna sesja operatora tzn. nastąpiło zamknięcie dnia, a następnie ponowne jego otwarcie, to po wybraniu takiego dnia zostanie wyświetlona lista dostępnych sesji.

 

Okno wyboru sesji użytkownika
Okno wyboru sesji użytkownika

 

Czy ten artykuł był pomocny?