Dodanie dokumentu MM-

Przycisk [Dodaj]
Przycisk [Dodaj]
W celu dodania nowego dokumentu MM- należy wybrać przycisk [Dodaj] z poziomu listy dokumentów magazynowych.

Formularz dodawanego MM-
Formularz dodawanego MM-

Na formularzu dodawanego dokumentu MM- znajdują się następujące pola (poniższe punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Lista pozycji zawierająca kolumny:

 • Lp.
 • Nazwa
 • Ilość
 • Kod artykułu (domyślnie ukryta)

Na listę pozycji nie ma możliwości dodania:

 • pozycji, dla których nie są dostępne wystarczające zasoby – w takiej sytuacji pojawi się komunikat „Przekroczono dostępną ilość”
 • artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
Uwaga
Dostępne zasoby wyliczane są:

 • jako suma ilości artykułu z magazynów dostępnych dla dokumentów MM- w centrum, do którego należy stanowisko POS
 • bez uwzględniania rezerwacji

2. Magazyn źródłowy – magazyn dostępny dla dokumentów MM- w centrum, do którego należy stanowisko POS

3. Magazyn docelowy

4. Opis dokumentu

5. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

W oknie nowego dokumentu MM- dostępne są następujące przyciski:

 • [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego dalszego realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
 • [Drukuj]
 • [Zatwierdź]
Uwaga
Dokumenty znajdujące się na parkingu, czyli będące w stanie niezatwierdzonym, nie wpływają na ilość dostępną do sprzedaży.

Czy ten artykuł był pomocny?