Okno autoryzacji

Dostęp do obiektów lub wykonywania akcji wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlone okno autoryzacji.

Okno autoryzacji
Okno autoryzacji

W oknie autoryzacji należy wypełnić pola:

  • Login – w polu podpowiadana jest lista przypisanych do danego stanowiska POS operatorów zewnętrznych oraz uniwersalnych. Lista prezentuje maksymalnie 4 operatorów. Jest sortowana alfabetycznie, z możliwością przewijania oraz ograniczona zgodnie z wypełnionym w polu wyrażeniem.
  • Hasło

Operator autoryzujący musi:

  • posiadać wymagane uprawnienia do modyfikowanego obiektu lub wykonywanej akcji
  • mieć możliwość logowania na danym stanowisku POS

Autoryzacja jest operacją jednorazową. Kolejna próba wykonania akcji o ograniczonym prawie dostępu wymaga ponownego poświadczenia operatora z wyższymi prawami.

Uwaga
Nadawanie operatorom uprawnień do obiektów odbywa się w systemie ERP.
Przykład
W firmie XYZ wprowadzona jest procedura potwierdzania przez kierownika lub jego zastępcę wystawiania reklamacji.
Klient przy stanowisku sprzedaży zgłasza reklamację butów ze złamanym obcasem. Kasjer obsługujący klienta wybiera z poziomu listy reklamacji przycisk [Dodaj]. Pojawia się okno autoryzacji, ponieważ kasjer ma uprawnienia tylko do podglądu reklamacji. Kasjer wzywa kierownika sklepu, który wypełnia wymagane pola i potwierdza okno autoryzacji. W aplikacji pojawia się formularz dodawania nowej reklamacji sprzedaży. Kasjer może teraz kontynuować wykonywaną czynność.

Czy ten artykuł był pomocny?