Widok okien

W górnej części każdego aktualnie otwartego okna wyświetlana jest jego nazwa.

Nazwa okna Zamówienia i oferty sprzedaży
Nazwa okna Zamówienia i oferty sprzedaży

W przypadku podstawowych widoków aplikacji, obok nazwy okna znajduje się przycisk otwierający menu szybkiego dostępu do głównych funkcjonalności aplikacji.

Przycisk [Menu]
Przycisk [Menu]
Po prawej stronie widoku znajdują się elementy:

 • Przycisk nawigacji
 • Aktualna godzina
 • Oznaczenie połączenia (kolor zielony) lub braku połączenia (kolor czerwony) z usługą synchronizacji danych pomiędzy stanowiskiem POS a systemem ERP. Natomiast zielony, pulsujący
 • punkt oznacza, że trwa synchronizacja danych.
 • Dane zalogowanego pracownika
 • Przycisk z opcjami:
 • Przycisk dostępu do konfiguracji interfejsu, modyfikacji jego widoku, logów aplikacji oraz informacji o programie
 • Przycisk minimalizacji aplikacji – widoczność przycisku zależy od konfiguracji stanowiska POS od strony systemu ERP oraz uprawnień operatora
 • Przycisk zamknięcia aplikacji – widoczność przycisku zależy od uprawnień operatora (nadawanych z poziomu systemu ERP)
Prawy górny róg okna
Prawy górny róg okna
Opcja O programie
Opcja O programie

W oknie O programie prezentowane są informacje dotyczące firmy:

 • nazwa firmy
 • adres główny
 • NIP
 • REGON
 • PKD

oraz samej aplikacji:

 • wersja
 • numer kompilacji
 • data produkcji
 • kod stanowiska
 • nazwa bazy danych
Okno O programie
Okno O programie

Czy ten artykuł był pomocny?