Podstawowe przyciski

W aplikacji występuje kilka podstawowych przycisków, wspólnych dla każdej listy.

Przycisk ZamknijZamyka listę.
Przycisk OdświeżAktualizuje elementy danej listy.
Przycisk DrukujPowoduje wydruk wskazanego obiektu (np. dokumentu) z listy lub z podglądu samego dokumentu na drukarce systemowej.
Przycisk PodglądWyświetla okno podgladu obiektu np. artykułu, kontrahenta lub dokumentu, zaznaczonego na liście, bez możliwości edycji danych.
Przycisk WięcejZawiera przyciski, które nie mieszczą się u dołu listy.
Przycisk ParkingPozwala wyświetlić listę dokumentów niezatwierdzonych.

Dodatkowo w wielu oknach pojawiają się przyciski:

Zatwierdza zmiany wprowadzone przez użytkownika i zapisuje je w bazie danych stanowiska POS.
Przycisk ZamknijZamyka widok lub okno bez zapisywania zmian.
Przycisk DodajDodaje wybrany obiekt (np. kontrahent, reklamacja sprzedaży)

Czy ten artykuł był pomocny?