Anonimizacja danych osobowych

Anonimizacja danych osobowych polega na usunięciu lub zaszyfrowaniu danych osobowych danego kontrahenta lub  osoby kontaktowej/członka rodziny.
W aplikacji nie ma możliwości zanonimizowania danych osobowych kontrahenta/osoby kontaktowej, taka operacja może być wykonana tylko i wyłącznie z poziomu systemu ERP. W wyniku anonimizacji kontrahent zostaje dezaktywowany oraz zostają usunięte wszystkie dane, w tym dane adresowe oraz kontaktowe. Informacje o anonimizacji są synchronizowane na stanowisko POS, co skutkuje brakiem:

  • widoczności danego kontrahenta na liście kontrahentów
  • widoczności danych kontrahenta (dane te są zanonimizowane) na wcześniej wystawionych dla niego dokumentach
  • możliwości wystawienia dokumentów na danego kontrahenta
  • możliwości wygenerowania dokumentów na bazie dokumentu źródłowego, wystawionego na zanonimizowanego kontrahenta
  • możliwości powiązania reklamacji z dokumentem handlowym, na którym znajduje się zanonimizowany kontrahent – na reklamacji zostanie wówczas ustawiony kontrahent Nieokreślony oraz zostanie wyświetlony komunikat: „Nie można zapisać kontrahenta na reklamacji. Dane kontrahenta zostały zanonimizowane.“

Czy ten artykuł był pomocny?