Zgody

Zgody

Zgody na przetwarzanie danych (np. Newsletter) prezentowane są:

Uwaga
Definiowanie zgód odbywa się po stronie systemu ERP.
Widoczność zgody w oknie Edycja kontrahenta detalicznego
Widoczność zgody w oknie Edycja kontrahenta detalicznego

Dla nowo dodawanego kontrahenta zgody na obu zakładkach są domyślnie odznaczone.

W aplikacji istnieje możliwość:

  • Zarejestrowania wyrażenia lub wycofania różnych kategorii zgód (np. na przetwarzanie danych, marketing)
  • Podejrzenia pełnej treści zgody poprzez najechanie myszką lub naciśnięcie na przycisk [Szczegóły zgody]
  • Wydrukowania formularza zgód przy pomocy przycisku [Drukuj formularz]
Uwaga
Możliwość rejestracji zgód na stanowisku POS zależy od uprawnień zalogowanego operatora do obiektu Zgody na przetwarzanie danych.

W przypadku wyrażania zgód dotyczących kanału komunikacji wymagane jest również uzupełnienie pól dotyczących danego kanału. Przykładowo dla kanału komunikacyjnego E-mail obowiązkowe jest wypełnienie w danych kontrahenta/osoby kontaktowej/członka rodziny również pola Adres e-mail.

Wymagalność pola Adres e-mail dla wyrażenia zgody dotyczącej kanału komunikacyjnego E-mail
Wymagalność pola Adres e-mail dla wyrażenia zgody dotyczącej kanału komunikacyjnego E-mail
Przykład
W firmie XYZ istnieje możliwość wysyłania do klientów faktur elektronicznych. Dotyczy to tylko tych klientów, którzy mają założone stałe konto oraz wyrazili na to zgodę.
Klient ma założone konto w firmie XYZ i okresowo otrzymuje fakturę elektroniczną. Nie zawsze ma czas sprawdzić pocztę mailową. W związku z tym jej mąż w punkcie sprzedaży firmy XYZ wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Operator na liście kontrahentów wyszukuje Panią Iwonę, a następnie przechodzi w oknie Edycja kontrahenta detalicznego na zakładkę Członkowie rodziny. Wybiera męża i zaznacza odpowiednią zgodę. W efekcie firma XYZ będzie mogła wysyłać fakturę drogą elektroniczną na dodatkowy adres mailowy.
Uwaga
Zdefiniowane w systemie ERP zgody są domyślnie widoczne na stanowisku POS. Jednak modyfikacja kontenera ze zgodami z poziomu Modyfikuj widokZarządzanie widokami (polegająca np. na ukryciu jednej ze zgód) skutkuje brakiem domyślnej widoczności nowo zdefiniowanych w systemie ERP zgód.

RODO: obsługa nieznanego statusu zgód oraz podpisu, zmiany dla Francji (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność Obsługi nieznanego statusu zgód i Rejestracja podpisu klienta dostępna jest we współpracy z Comarch ERP Enterprise.

Została wprowadzona obsługa nieznanego statusu zgód na rynku francuskim. Obsługa nieznanego statusu ma na celu rozróżnienie statusów zgód: nieokreślonego oraz zadecydowanego (zgody zaakceptowane/odrzucone) są one wymaganiem rynku francuskiego. Dzięki temu możliwe jest rozróżnienie faktu świadomego odrzucenia przez klienta danej zgody od sytuacji, w której nie został dotąd poproszony o jej udzielenie.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?