Dodawanie i edycja adresu

Dodawanie lub edycja adresu kontrahenta możliwe jest:

Zakładka Adresy, w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego
Uwaga
Dodawanie/edycja adresu kontrahenta wymaga odpowiednich uprawnień (Dodawanie i edycja kontrahenta) operatora.

W oknie Edycja kontrahenta biznesowego/detalicznego, na zakładce Adresy:

 • prezentowany jest domyślny adres typu Główny
 • wyświetlana jest lista pozostałych adresów. W zależności od typu, adresy oznaczone są odpowiednimi ikonami.
Zakładka Adresy, w oknie Edycja kontrahenta biznesowego
Zakładka Adresy, w oknie Edycja kontrahenta biznesowego

W oknie Dodaj adres/Edycja adresu oraz dla domyślnego adresu na zakładce Adresy prezentowane są pola:

 • Typ adresu – umożliwia wybranie jednej z opcji: Główny, Korespondencyjny, Zamieszkania, Dostawy, Faktury, Oddziału. Nie dotyczy domyślnego adresu, który zawsze jest typu Główny.
 • Kraj
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Lokalna nazwa
 • Ulica
 • Numer domu
 • Uzupełnienie adresu 1
 • Uzupełnienie adresu 2
 • Telefon – nie jest widoczny dla domyślnego adresu z poziomu zakładki Adresy, ponieważ jest prezentowany na zakładce Szczegóły kontrahenta
 • Adres e-mail – nie jest widoczny dla domyślnego adresu z poziomu zakładki Adresy, ponieważ jest prezentowany na zakładce Szczegóły kontrahenta
 • Zgody – dotyczące kanału komunikacji

Oraz domyślnie ukryte pola:

 • Typ adresu
 • Nr mieszkania
 • Gmina
 • Powiat
 • Poczta
 • Województwo
Przykład
Pani Iwona przeprowadziła się do większego mieszkania, w tym samym mieście. W związku z tym, przy wykonywaniu kolejnych zakupów w sklepie meblowym prosi obsługującego transakcję o zmianę swojego adresu dostawy. Operator wyszukuje na liście kontrahentów Panią Iwonę i wybiera przycisk [Edytuj]. Następnie przechodzi na zakładkę Adresy oraz naciska dotychczasowy adres dostawy klienta. W formularzu wprowadza odpowiednie zmiany i zatwierdza.

Czy ten artykuł był pomocny?