Korekty zasobów

Funkcja korekty zasobów umożliwia ręczną aktualizację stanów magazynowych przy pomocy rozchodu wewnętrznego (RW) i przychodu wewnętrznego (PW). Korektę zasobów przy użyciu dokumentów PW i RW dokumentów można zastosować przykładowo w przypadku:

  • zniszczenia towaru
  • znalezienia pustych opakowań
  • kradzieży
  • korekty stanów magazynowych
  • korekty przyjęć towarów/paczek

W celu wystawienia odpowiedniego dokumentu PW lub RW należy w menu głównym wybrać kafel [Back office], a następnie [Korekty zasobów].

Kafel [Korekty zasobów]
W oknie Korekty zasobów prezentowana jest lista wszystkich dokumentów PW i RW.

Lista dokumentów PW i RW w oknie Korekty zasobów

Na stanowisku POS prezentowane są te dokumenty PW i RW, które:

  • magazyn, w którym zostały wystawione jest dostępny na danym stanowisku
  • zostały wystawione na danym stanowisku POS lub zostały już zsynchronizowane na tym stanowisku

W systemie ERP można określić sprzed ilu dni ma odbywać się synchronizacja dokumentów PW i RW.

W celu wystawienia nowej korekty należy wybrać przycisk [Nowa korekta zasobów], a następnie wskazać rodzaj zamierzonego dokumentu.

Przycisk [Nowa korekta zasobów]
Utworzenie nowego dokumentu PW i RW dostępne jest również z poziomu podglądu artykułu.

Przycisk [Nowa korekta zasobów] z poziomu podglądu artykułu
Podczas tworzenia nowego dokumentu PW lub RW należy wskazać magazyn, dla którego zasoby mają być skorygowane oraz powód wystawienia dokumentu. Lista dostępnych powodów definiowana jest w systemie ERP.

Nowy rozchód wewnętrzny

 

Czy ten artykuł był pomocny?