Uzgadnianie stanów magazynowych

W celu uzgodnienia stanów magazynów należy w menu głównym wybrać kafel [Back office], a następnie [Uzgadnianie stanów magazynowych].

Kafel [Uzgadnianie stanów magazynowych]
Uwaga
Funkcjonalność dostępna jest tylko dla tych użytkowników, którzy posiadają odpowiednie uprawnienie nadawane w systemie ERP.[\alert]

Wykonanie procesu spowoduje, że stany magazynowe towarów dostępnych w sklepie zostaną ustalone zgodnie z informacjami uzyskanymi z systemu centralnego. Pozyskane dane mogą nie uwzględniać informacji o dokumentach, które nie zostały jeszcze przesłane ze stanowiska Comarch Retail POS lub Comarch Retail mPOS do systemu centralnego.

Aby zminimalizować prawdopodobieństwo istnienia takich dokumentów należy:

  • upewnić się, że wszystkie urządzenia w sklepie obsługujące Comarch Retail POS oraz Comarch Retail mPOS zostały włączone i pracują w trybie online
  • uruchomić proces uzgadniania po możliwie najdłuższym czasie od wystawienia w sklepie ostatniego dokumentu (np. przed rozpoczęciem dnia pracy)

W celu uruchomienia procesu uzgadniania stanów magazynowych należy wybrać przycisk [Rozpocznij].

Przycisk [Rozpocznij] w oknie Uzgadnianie stanów magazynowych
W pierwszej kolejności system weryfikuje, czy w kolejce istnieją nieprzetworzone jeszcze dokumenty pochodzące z danego centrum. Jeśli tak, wyświetlony zostanie komunikat: „Znaleziono dokumenty, które nie zostały jeszcze zarejestrowane przez system centralny – uzgodniony stan magazynu może różnić się od faktycznego aktualnego stanu w sklepie. Zaleca się wykonanie operacji później. Czy na pewno chcesz rozpocząć proces?”.

Po rozpoczęciu procesu stany magazynowe są ustalane w usłudze POS Agent na podstawie informacji uzyskanych z systemu ERP.

Po ukończeniu procesu wyświetlony zostanie komunikat: Uzgodniono stany magazynowe z systemem centralnym. W przypadku wystąpienia błędu lub braku połączenia wyświetlona zostanie informacja o przerwaniu procesu i konieczności powtórnego jego uruchomienia.

Czy ten artykuł był pomocny?