Konfiguracja interpretera kodów GS1

Comarch WMS umożliwia graficzną konfigurację interpretera kodów GS1. Pozwala to na szybsze ustawienie i dostosowanie obsługi kodów kreskowych w procesach realizacji w Comarch WMS Magazynier.

Operator będzie miał możliwość konfiguracji interpretera kodów GS1 oraz słowników uniwersalnych w przypadku, gdy zostaną mu nadane odpowiednie uprawnienia (Ustawienia->Uprawnienia operatorów).

 

Uwaga
Przed przejściem do konfiguracji interpretatora kodów GS1 konieczne jest ustawienie znaku 'start’ oraz znaku zastępczego dla FNC1 w ramach Konfiguracji słowników uniwersalnych, która znajduje się  w zakładce Ustawienia

W celu konfiguracji należy przejść do menu Ustawienia, a następnie wybrać kafel Konfiguracja interpretera kodów GS1.

Wyświetlona zostanie lista utworzonych szablonów.

W celu dodania nowego szablonu należy wybrać ikonę ,  natomiast jego zapisanie odbywa się po kliknięciu ikony .

Dodanie szablonu wiąże się z określeniem podstawowych parametrów wpływających na działanie interpretera kodów GS1, którymi są:

 • Nazwa – pole tekstowe, do wprowadzania unikalnych nazw szablonu.
 • Priorytet szablonu – liczba całkowita, która w przypadku kilku szablonów, które są podpięte do tego samego procesu, określa kolejność wywoływania.
 • Użyj w procesach – pozwala na przypisanie szablonów do procesu.
 • Znak 'start’ dla interpretera kodów – pozwala na określenie znaku, który wskazuje na początek kodu GS1
 • Znak zastępczy dla FNC1 – pozwala na określenie znaku, który zastępuje separator FNC1 rozdzielający dane przenoszone w kodzie i znaki pomocnicze
Uwaga
Zarówno w przypadku znaku 'start’ jak i znaku zastępczego dla FNC1 w celu rozpoznania kodu GS1, konieczna jest odpowiednia konfiguracja kolektora danych. Jest ona bezpośrednio związana z konfiguracją słowników uniwersalnych, gdzie w ramach znaku 'start’ musi być dodawany przez kolektor znak poprzedzający kod, zgodny z listą symboli startowych. Natomiast w przypadku napotkania znaku funkcyjnego ustawienia kolektora muszą spowodować, że zostanie on zamieniony na taki jaki został skonfigurowany w ramach konfiguracji znaku zastępczego dla FNC1. Reasumując w konfiguracji kolektora danych muszą się znaleźć takie same znaki (startowe i zastępczy) jak w konfiguracji słowników uniwersalnych w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie
Uwaga
Znak FNC1 pełni funkcję separatora danych w ciągu danych według normy GS1. Określa w którym miejscu kończy się ciąg danych, jeżeli może przyjmować on wartość o zmiennej długości. Np. dla IZ (10) Numer serii lub partii produkcyjnej, ciąg znaków może przyjmować od 1 do 20 znaków alfanumerycznych.
 • Status – Aktywny/Nieaktywny – określa, czy dany szablon jest aktywny/nieaktywny.

 

W celu konfiguracji danego szablonu należy wybrać ikonę .

Wyświetlona zostanie lista ustawień konfiguracyjnych danego szablonu.

Dodawanie nowej linii odbywa się przy pomocy ikony , zapisanie zmienionych ustawień nastąpi po wyborze ikony , a w przypadku potrzeby usunięcia danej linii konieczne jest użycie przycisku .

W ramach konfiguracji szablonu interpretera kodów określany jest identyfikator zastosowania warunkujący jego funkcjonowanie na podstawie którego określane są pozostałe parametry.

Uwaga
Identyfikator zastosowania (IZ) określa ustandaryzowane oznaczenie pól według standardów GS-1, które umożliwia właściwą interpretację zawartych danych w kodzie etykiety.

Konfiguracja zawiera takie elementy jak:

 • Typ kodu – typ określający kod jako zgodny z GS1 lub wykorzystywany wewnętrznie (zakres od 90 do 99)
 • Identyfikator zastosowania (IZ) – w ramach tego elementu odbywa się wybór określonego identyfikatora zastosowania
 • Nazwa identyfikatora zastosowania – nazwa wybranego identyfikatora zastosowania
 • Wartość systemowa – w ramach tego elementu odbywa się wybór wartości systemowej na podstawie identyfikatora zastosowania. W ramach tego punktu wartość „Towar” odpowiada za: Ean na karcie towaru, kod towaru oraz jego nazwę, natomiast wartość „Jednostka logistyczna” odpowiada za kod jednostki logistycznej, a także docelową jednostkę logistyczną.
 • Ilość znaków – informuje użytkownika ile znaków musi lub może być użytych w przypadku wybranego identyfikatora zastosowania.
 • Typ znaków – informuje jakie wartości mogą przyjmować znaki według GS1 w danym identyfikatorze zastosowania
 • Wymagany znak FNC1 – informuje czy znak funkcyjny jest wymagana na końcu wartości dla danego (IZ).

W przypadku, gdy wszystkie elementy interpretera kodów GS1 zostaną prawidłowo skonfigurowane, wówczas może on być wykorzystywany w ramach realizacji dyspozycji magazynowych. Struktura zeskanowanego kodu musi być zgodna z utworzonym szablonem, a wartości jakie chcemy przypisać muszą być poprzedzone odpowiednim numerem identyfikatora zastosowania oraz oddzielone separatorem FNC1.

Uwaga
W przypadku niżej wymienionych identyfikatorów zastosowania (IZ) zaleca się ich łączenie z takimi wartościami systemowymi jak:

 • 00 – kod jednostki logistycznej,
 • 01 – towar,
 • 02 – towar,
 • 37 – ilość,
 • 10 – klasa cechy (wybrana z listy) np. Partia,
 • 15 – data ważności,
Przykład
W ramach przykładu realizacji dokumentu przy pomocy standardowego procesu Przyjęcie z systemu ERP z wykorzystaniem Interpretera kodów GS1 zostaje zeskanowany kod: 00587412365987412640%012010000003022%15201212%37100%10Partia2

Kod składa się z takich elementów wyodrębnionych w ramach szablonu jak:

 • Seryjny Numer Jednostki Logistycznej SSCC poprzedzony odpowiadającym numerem Identyfikatora zastosowania 00
 • Globalny Numer Jednostki Handlowej GTIN poprzedzony odpowiadającym numerem Identyfikatora zastosowania 01
Uwaga
Identyfikator Zastosowania (01) posiada sztywną długość 14 znaków, a więc w przypadku podania kodu EAN-13, konieczne jest dodanie z przodu liczby 0. Analogicznie w przypadku wykorzystania EAN-8 po IZ 01 lub IZ 02, konieczne jest dodanie z przodu sześciu zer.
 • Data ważności poprzedzona odpowiadającym numerem Identyfikatora zastosowania 15
 • Liczba jednostek handlowych zawartych w jednostce logistyczną poprzedzona odpowiadającym numerem Identyfikatora zastosowania 37
 • Numer serii lub partii produkcyjnej poprzedzona odpowiadającym numerem Identyfikatora zastosowania 10

Dodatkowo każdy element oddzielony jest znakiem separującym %.

Pierwszym krokiem jest zeskanowanie opisanego kodu:

Po zeskanowaniu kodu pozycja zostanie podniesiona do realizacji, gdzie zostaje wybrany typ jednostki logistycznej wykorzystujący typ kodu SSCC:

Następnie w ostatnim kroku nadawane jest położenie dla realizowanej pozycji:

Pozycja zostaje prawidłowo zrealizowana, a wszystkie elementy, które były zawarte w zeskanowanym kodzie zostały przypisane:

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?