Zakładka Ustawienia

Menu „Ustawienia” zostało podzielone na następujące elementy:

  • Ogólne – globalne ustawienia aplikacji Comarch WMS Zarządzanie oraz Comarch WMS Magazynier. Pozwala na włączanie oraz wyłączanie opcjonalnych modułów aplikacji oraz definiowanie ustawień obowiązujących dla wszystkich operatorów.
  • Konfiguracja wydruków – pozwala na zarządzanie drukarkami oraz etykietami. Opcja widoczna dopiero po włączaniu obsługi wydruków etykiet w opcjach ogólnych.
  • Uprawnienia operatorów – daje możliwość przypisania operatorowi roli jak i również umożliwia dostosowanie uprawnień dla pracowników.
  • Konfiguracja jednostek logistycznych – pozwala na zarządzanie typami jednostek logistycznych. Opcja widoczna dopiero po włączaniu obsługi jednostek logistycznych w opcjach ogólnych.
  • Elementy struktury magazynu – umożliwia zarządzanie typami obiektów struktury magazynu używanych do definiowania struktury magazynu.
  • Konfiguracja priorytetów dyspozycji – możliwość skonfigurowania priorytetów dyspozycji.
  • Konfiguracja spedycji – umożliwia konfigurację obsługi wysyłek kurierskich za pomocą Comarch WMS .
  • Procesy – pozwala skonfigurować ustawienia poszczególnych procesów magazynowych (np. przyjęć, wydań, przesunięć).
  • Konfiguracja menu głównego WMS Magazynier – pozwala skonfigurować menu główne aplikacji Comarch WMS Magazynier.

Czy ten artykuł był pomocny?