Widok pozycji

Kolejnym widokiem, na którym można pracować jest widok pozycji. Po przełączeniu się na niego widać wszystkie pozycje z niezrealizowanych dokumentów (domyślne ustawienie filtra). Przypisywania dyspozycji w przypadku tego widoku nie działa na zasadzie „wiele do wielu” tak jak w przypadku przypisywania dokumentów. Możemy dowolną liczbę pozycji (z tego samego lub różnych dokumentów) przypisać do jednego pracownika.

Przykład
Użytkownik chce przypisać pięć pozycji, pochodzących z dwóch dokumentów AWD do pracownika. Należy zaznaczyć pozycje i przeciągnąć na kafel pracownika (w przypadku, gdy przypisanie ma nastąpić do jednej pozycji, nie jest konieczne wcześniejsze jej zaznaczenie).

obap_rys60

Po takim przypisaniu i odpowiednim ustawieniu filtra (zaznaczona opcja Przypisane), można zobaczyć, że dane pozycje są przypisane do naszego pracownika – więcej informacji na temat filtrowania znajduje się w artykule Filtrowanie dokumentów.

obap_rys61

Uwaga
Na widoku pozycji nie mamy możliwości przypisywania typu „wiele do wielu”, inaczej ma to miejsce na widoku dokumentów, gdzie taki rodzaj przypisywania jest możliwy.

W przypadku, gdy pozycja pochodzi z nadrealizacji, nowa, nadwyżkowa pozycja zostanie oznaczona kolorem niebieskim.

obap_rys62

Analogicznie, istnieje możliwość przypisania kilku pracowników do jednej pozycji. Ma to uzasadnienie w przypadku, gdy dana pozycja zawiera dużą ilość danego towaru i chcemy, aby kilku pracowników realizowało ją jednocześnie.

Uwaga
Dokument z jedną pozycją z ilością 100 sztuk – po przypisaniu jej do trzech pracowników nastąpi podział jak na (Rys. poniżej).

obap_rys63

Podobnie jak na widoku dokumentów, tutaj także istnieje możliwość usunięcia powiązań między operatorami, a pozycjami. Zasada jest identyczna, należy przeciągnąć zaznaczone pozycje na „Obszar zawierający nagłówek „Dyspozycje” oraz przyciski funkcyjne” zaznaczony w artykule Okno przydzielania dyspozycji

uz_rys3

Pojawi się zapytanie o to, od których operatorów mają zostać usunięte powiązania z pozycjami (Rys. poniżej).

obap_rys64

Uwaga
Należy zwrócić uwagę, że powiązania operatorów, przy których pola pozostaną zaznaczone, zostaną usunięte.

Na liście zrealizowanych pozycji został zaprezentowany czas realizacji konkretnej pozycji – Rys. poniżej.

obap_rys65

Dla pozycji została dodana także informacja odnośnie wartości cech:

  • dla pozycji jeszcze niezrealizowanych: wartości cech zadysponowanych – wskazanych na podstawie dokumentów źródłowych z systemu ERP,
  • dla pozycji zrealizowanych – cech faktycznie przyjętych/wydanych/przesuniętych przez magazyniera.

obap_rys66

obap_rys67

Czy ten artykuł był pomocny?