Filtrowanie dokumentów

Na każdym z widoków dla dyspozycji istnieje wiele możliwości filtrowania dokumentów. Można filtrować po nagłówkach dokumentów, pozycjach oraz jednostkach logistycznych, a także wg operatorów. Podstawowe możliwości filtrowania są dostępne do wyboru po naciśnięciu w ikonę filtra, znajdującą się w prawym górnym rogu aplikacji obap_iko16.

Do wyboru dostępne są trzy listy opcji:

 • filtrowanie wg statusu,
 • filtrowanie wg czasu,
 • sortowanie.

obap_rys71

Na pierwszej liście (wg statusu) istnieje dostęp do następujących opcji (Rys. powyżej):

 • Status dyspozycji:
  • Zrealizowane – dokumenty zatwierdzone, już zrealizowane (wraz z zaznaczeniem tej opcji następuje automatyczne zaznaczenie opcji: Przypisane),
  • Niezrealizowane – dyspozycje niezrealizowane, przypisane i nieprzypisane do operatorów,
  • W realizacji – aktualnie realizowane dokumenty, zrealizowane częściowo,
  • W przygotowaniu – dokumenty MP wystawione z poziomu Comarch WMS Zarządzanie, zapisane; nieprzekazane do realizacji,
  • Do wygenerowania – dokumenty handlowe, z których nie wygenerowano jeszcze dokumentów magazynowych
 • Typ dyspozycji:
  • Przyjęcia – dokumenty magazynowe przyjęć, faktury zakupu, zamówienia zakupu,
  • Wydania – dokumenty magazynowe wydań, faktury sprzedaży, zamówienia wewnętrzne, zamówienia sprzedaży,
  • Przesunięcia – przesunięcia międzymagazynowe -, przesunięcia międzymagazynowe +,
 • Stan:
  • Przypisane – dyspozycje przypisane do jednego lub więcej operatorów,
  • Nieprzypisane – dyspozycje nieprzypisane do żadnego operatora,
 • Priorytet:
  • Wszystkie – wybiera wszystkie priorytety dla dyspozycji,
  • Inny, Wysoki, Normalny itp. (lista wyboru według skonfigurowanych priorytetów).

Użytkownik ma oczywiście możliwość wyboru dowolnej konfiguracji wszystkich powyższych opcji.
Druga lista (wg czasu) wygląda następująco (Rys. poniżej):

obap_rys72

Zawiera ona następujące opcje zakresu czasu:

 • Dzisiaj,
 • Wczoraj,
 • Bieżący tydzień,
 • Bieżący miesiąc,
 • Ostatnie 7 dni,
 • Ostatnie 30 dni,
 • Ostatnie X dni,
 • Zakres czasu od do.

Trzecia lista (sortuj według) wygląda następująco (Rys. poniżej):
obap_rys73

Filtr ten umożliwia posortowanie dyspozycji według:

 • Priorytetu:
  • Od najwyższego,
  • Od najniższego,
 • Daty wystawienia:
  • Od najwcześniejszej,
  • Od najpóźniejszej.

Każdy wynik zapytania można zawęzić posługując się dodatkowymi filtrami znajdującymi się nad oknami dla każdego widoku dyspozycji oraz dla pracowników. Są one dostępne na większości okien a zasada ich działania, przykładowo dla okna dyspozycji, jest następująca:

obap_rys74

Uwaga
Istnieje możliwość zmiany sposobu filtrowania, poprzez zmianę wartości parametru SearchWithoutConfirm w tabeli WMS.configuration. W przypadku gdy wartość parametru = 1, możliwe jest wyszukiwanie bez potwierdzania przyciskiem ENTER. Jeśli wartość parametru = 0, wyszukiwanie nastąpi po przyciśnięciu przycisku ENTER.

Dodatkowo lista dyspozycji została podzielona na osobne podzakładki odpowiadające statusom dokumentów – Rys. poniżej :

 • W realizacji,
 • realizowane.

Taki podział umożliwia sprawniejszą weryfikację statusu realizacji dyspozycji.

obap_rys75

Dla menu Dyspozycje istnieje również podzakładka (status) Oczekujące, który umożliwia dyspozytorowi większą kontrolę nad spływającymi z systemu ERP dokumentami do realizacji. Dla wybranego typu dyspozycji z systemu ERP (np. dla wydań z systemu), można w Comarch WMS-> Ustawienia ->Procesy zdefiniować parametr (Rys. poniżej), odpowiadający za ustawianie statusu: Oczekujące dla wszystkich dokumentów wydań przekazanych do realizacji w WMS z systemu.

obap_rys76

Po ustawieniu parametru, na liście dyspozycji dostępna jest dodatkowa podzakładka: Oczekujące, z wszystkimi zleceniami wymagającymi zweryfikowania i potwierdzenia przez dyspozytora/kierownika – Rys. poniżej . Dopóki dyspozycja oczekująca nie zostanie potwierdzona przez dyspozytora, nie będzie ona widoczna do realizacji na kolektorze.

Dyspozycja zatwierdzana jest poprzez jej zaznaczenie na liście i wybranie ikony obap_iko17 lub poprzez przypisanie operatora do jej nagłówka.

obap_rys77

Czy ten artykuł był pomocny?