Filtrowanie poprzez przeciąganie na okno filtra

Aplikacja Comarch WMS Zarządzanie umożliwia nam wyszukiwanie jeszcze bardziej zaawansowane. Poprzez przeciąganie na okno filtra nagłówków dokumentów, pozycji, jednostek logistycznych czy pracowników, możemy bardziej szczegółowo filtrować obiekty w magazynie. Aby zawęzić listę tylko do dokumentów zrealizowanych przez danego pracownika, przeciągamy kafel z jego nazwą na ikonę filtra po prawej stronie.

obap_rys78

Istnieje możliwość przeciągania na okno filtra innych obiektów. Przeciągnięcie na okno filtra nagłówka dokumentu wyświetli pozycje, które się na nim znajdują.

obap_rys79

Uwaga
Przeciągnięcie kilku nagłówków dokumentów na okno filtra spowoduje wyświetlenie wszystkich pozycji, które znajdują się na przeciągniętych dokumentach.

Po przejściu na widok pozycji można przeciągnąć na okno filtra daną lub kilka pozycji w celu wyświetlenia nagłówków dokumentów, na których te pozycje się znajdują.

obap_rys81

Po przejściu na widok jednostek logistycznych można przeciągnąć na okno filtra daną jednostkę logistyczną w celu wyświetlenia nagłówków dokumentów, które są przypisane do niej.

obap_rys82

Uwaga
Przeciągnięcie kilku kafli jednostek logistycznych na okno filtra spowoduje wyświetlenie wszystkich dokumentów z nimi powiązanych.

Jeśli użytkownik zmieni widok na widok pozycji, zostanie mu zaprezentowana lista pozycji znajdujących się na wybranej jednostce logistycznej.

Nie można przeciągnąć jednocześnie dwóch różnych typów obiektów, które mają podlegać filtrowaniu, np. pozycji i pracownika. Wykonanie takiej operacji będzie skutkować komunikatem (Rys. poniżej).

obap_rys83

Kliknięcie opcji „Tak” spowoduje zamianę elementów, natomiast „Nie” powróci do poprzedniego filtrowania.

Czy ten artykuł był pomocny?