Widok jednostek logistycznych

Po przejściu do widoku jednostek logistycznych, zostaną domyślnie wyświetlone te jednostki logistyczne, które nie są przypisane do żadnego pracownika – więcej o filtrowaniu dyspozycji zostało opisane w artykule Filtrowanie dokumentów. Na głównym oknie widnieją kafle jednostek logistycznych, które zawierają następujące informacje:

  • kod jednostki logistycznej,
  • typ jednostki logistycznej,
  • magazyn na którym dana jednostka się znajduje,
  • położenie danej jednostki logistycznej,
  • nagłówek dyspozycji magazynowej z systemu Comarch WMS,
  • nagłówek dokumentu magazynowego z systemu Comarch ERP,
  • informacja o liczbie przypisanych do niej pracowników,
  • waga netto – waga netto towarów,
  • waga brutto – waga brutto towarów + waga jednostki logistycznej.

obap_rys68

Podobnie jak w przypadku widoku pozycji, nie ma możliwości przypisywania typu „wiele do wielu”. Może się zdarzyć tak, że jedna jednostka zostanie przypisana do kilku operatorów, ale ma to miejsce wtedy, gdy najpierw zostanie przypisana jedna pozycja do kilku operatorów (nastąpi podzielenie pozycji), a następnie zostanie utworzona jednostka logistyczna zawierające te pozycje. Wówczas operatorowi, który pierwszy rozpocznie realizację jednostki logistycznej zostaną przypisane również pozostałe pozycje z tej jednostki.

Tak jak na widoku dokumentów i pozycji, tutaj także istnieje możliwość usunięcia powiązań między operatorami, a jednostkami logistycznymi. Zasada jest identyczna, należy przeciągnąć zaznaczone jednostki logistyczne na „Obszar zawierający nagłówek „Dyspozycje” oraz przyciski funkcyjne” zaznaczony na rysunku w artykule Okno przydzielania dyspozycji.

obap_rys69

Pojawi się zapytanie o to, od których operatorów mają zostać usunięte powiązania z jednostkami logistycznymi (Rys. poniżej).

obap_rys70

Uwaga
Należy zwrócić uwagę, że powiązania operatorów, przy których pola pozostaną zaznaczone, zostaną usunięte.

Czy ten artykuł był pomocny?