Grupowanie dyspozycji

Z poziomu aplikacji WMS Zarządzanie możliwe jest grupowanie dyspozycji i przypisywanie zgrupowanych już dyspozycji do jednego lub kilku operatorów.

W zależności od wartości parametru Documents_InitialGroupingEnabled w tabeli WMS.Configuration dyspozycje mogą być wstępnie przygotowane do grupowania (value=1) lub nie (value=0).

Wstępne przygotowanie do grupowania uwzględnia warunek grupowania (standardowo jest to grupowanie po kontrahencie), który może być zmieniony w funkcji [WMS].[Documents_GetGroupingCondition].

obap_rys84

Grupowanie dyspozycji następuje po ich zaznaczeniu i wybraniu przycisku [Grupuj] oznaczonego ikoną obap_rys85

obap_rys86

Po wybraniu przycisku [Grupuj] powstaje dokument AWDG lub ZWMG dostępny na liście dyspozycji „do realizacji”. Z poziomu tej listy istnieje możliwość sprawdzenia jakie dyspozycje zostały zgrupowane i z jakich dokumentów źródłowych pochodzą.

obap_rys87

Przypisanie operatorów do dyspozycji zgrupowanych odbywa się analogicznie jak w przypadku przypisywania zwykłych dyspozycji poprzez przeciągnięcie dyspozycji na kafelek pracownika lub przeciągnięcie kafelka pracownika na dyspozycje. Przypisywanie dostępne jest już po zgrupowaniu w widoku dyspozycji „do realizacji”.

Aby rozgrupować zgrupowane dyspozycje należy w pierwszej kolejności wycofać dokument AWDG lub ZWMG do dokumentów oczekujących za pomocą przycisku obap_iko18. Następnie w widoku dyspozycji oczekujących na potwierdzenie należy zaznaczyć dokument AWDG/ZWMG i wybrać ikonę [Rozgrupuj]obap_iko19 umieszczoną na dole strony. Zgrupowane wcześniej i rozgrupowane dyspozycje będą dostępne do ponownego zgrupowania.

Uwaga
Opcja grupowania dyspozycji w Comarch WMS Zarządzanie dotyczy dyspozycji o statusie ‘Oczekujące’, czyli takich, które nie zostały przekazane do realizacji.

Możliwość grupowania dyspozycji oparta jest o uprawnienie na profilu operatora.

Czy ten artykuł był pomocny?