Informacje na kaflach pracowników

Kafel pracownika zawiera następujące informacje:

 • Ikonę obap_rys52 zawierająca procent zrealizowanych pozycji; jej kolor określa stopień obciążenia danego pracownika wyliczany, jako stosunek ilości pozycji niezrealizowanych zadysponowanych dla pracownika do liczby pozycji niezrealizowanych zadysponowanych spośród wszystkich pracowników
  Algorytm sprawdza, jaka jest maksymalna ilość niezrealizowanych pozycji przypisanych do jednego pracownika. Jeśli liczba niezrealizowanych pozycji dla danego operatora, podzielona przez tę maksymalną liczbę, wyrażona w procentach, zawiera się w przedziale:

  • od 0 do 33% – ikona będzie zielona,
  • powyżej 33% do 66% – ikona będzie pomarańczowa,
  • powyżej 66% – ikona będzie miała kolor czerwony.
  • obap_rys53

 • nazwę pracownika widoczną w systemie ERP,
 • ikonę obap_rys54 oznaczającą liczbę zrealizowanych dokumentów łamaną przez liczbę przypisanych do pracownika dokumentów,
 • ikonę obap_rys55 oznaczającą liczbę zrealizowanych pozycji łamaną przez liczbę pozycji przypisanych do danego pracownika.

Na każdym z widoków jest możliwość „cofnięcia” operacji przypisania, które zostało wykonane. Służy do tego „Obszar zawierający nagłówek „Dyspozycje” oraz przyciski funkcyjne” zaznaczony na (Rys. poniżej) w artykule Okno przydzielania dyspozycji. W celu odpięcia pracownika lub pracowników od danego dokumentu, należy przeciągnąć kafel z jego nagłówkiem na w/w obszar.

obap_rys56

Po wykonaniu tej czynności pojawi się komunikat z zapytaniem, które powiązania operatorów z danym dokumentem usunąć:

obap_rys57

Uwaga
Należy zwrócić uwagę, że powiązania operatorów, przy których pola pozostaną zaznaczone, zostaną usunięte.

Czy ten artykuł był pomocny?